U subotu, 13. avgusta 2011. godine, tačno u podne, polaznici i saradnici Istraživačke stanice Petnice su postavili u temelje nove zgrade vremensku kapsulu sa porukama za budućnost i sitnicama koje oslikavaju sadašnji duh Petnice.

Ova svojevrsna poruka sadašnjih generacija nekim budućim, koje će tada u temeljima pronaći ovu kapsulu, jeste prilika da se ostavi trag o sadašnjem vremenu, da se da poruka očekivanja budućih vremena, i da se sačuvaju neke sitnice koje čine petnički duh.

Cilindar od pažljivo obrađenog nerđajućeg materijala koji bi trebalo da očuva svoju strukturu i sadržaj najmanje četiri stotine godina, pažljivo će biti ugrađen u noseću konstrukciju novog objekta i osiguran armiranim betonom u nivou koji će ostati duboko pod zemljom sve dokle započeti objekat bude fizički postojao.

Vremenska kapsula sadrži poruke, dokumente i izvestan broj vrednih predmeta i stvari koje su saradnici i polaznici Istraživačke stanice izdvojili kako bi jednom u budućnosti predstavili početak XXI veka.Tačan sadržaj kapsule ostaće tajna sve dok daleki potomci ne budu odlučili da sruše okove betonskih zidova i istraže sadržaj ovog “vremeplova”.

Običaj ostavljanja vremenskih kapsula je nov za naše prostore iako već jako dugo postoji širom sveta u odgovarajućim prilikama.

Prethodnih meseci su svih 50.000 bivših polaznika i saradnika imali priliku da odlučuju o sadržini ove kapsule. Kompletna sadržina će međutim ostati tajna, jer su svi saradnici i polaznici svoj sadržaj ostavljali u zapečaćenim kovertama.

Nadamo se da će prilika za otvaranje ove kapsule, biti novo proširivanje i unapređivanje Istraživačke stanice, a ne neka destuktivna aktivnost.

 
Istraživačka stanica Petnica, 14.08.2011.

Peščanik.net, 14.08.2011.