Qobustan, Azarbaijan, foto: Konstantin Novaković

Qobustan, Azarbaijan, foto: Konstantin Novaković

1. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima.
2. Okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu.
3. Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za sve ljude u svim dobima.
4. Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja za sve.
5. Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati žene i devojčice.
6. Obezbediti pristup pijaćoj vodi i obezbediti sanitarne uslove za sve.
7. Obezbediti pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve.
8. Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojan rad za sve.
9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovisati održivu industrijalizaciju i negovati inovativnost.
10. Smanjiti nejednakost između i unutar država.
11. Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim.
12. Obezbediti održive oblike potrošnje i proizvodnje.
13. Preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica.
14. Konzervirati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održivi razvoj.
15. Zaštititi, obnoviti i promovisati održivu upotrebu zemaljskih ekosistema, održivo upravljati šumama, suprotstaviti se širenju pustinja i zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta, i zaustaviti gubitak biodiverziteta.
16. Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane i inkluzivne institucije na svim nivoima.
17. Revitalizovati globalno partnerstvo za održivi razvoj.

Peščanik.net, 19.09.2016.