Fontana Družba narodov, VDNH, Moskva, foto: Konstantin Novaković

Kad bi Rusija

Kratka pesma iz zbirke „Putovati u Lavov“ u prevodu sa poljskog Petra Vujičića – Da je Rusiju osnovala Ana Ahmatova, da je Mandeljštam bio zakonodavac a Staljin samo sporedna ličnost…