Fontana Družba narodov, VDNH, Moskva, foto: Konstantin Novaković
Fontana Družba narodov, VDNH, Moskva, foto: Konstantin Novaković

Da je Rusiju osnovala

Ana Ahmatova, da je

Mandeljštam bio zakonodavac

a Staljin samo sporedna ličnost

iz izgubljenog gruzinskog epa,

kad bi Rusija skinula svoje

nakostrešeno medveđe krzno,

kad bi mogla da živi rečju a ne

pesnicom, kad bi Rusija, kad bi Rusija

Iz zbirke „Putovati u Lavov“, prevod sa poljskog Petar Vujičić, Narodna knjiga 1988.

Peščanik.net, 03.03.2022.

Srodni link: Aleksandar Pavlović – Jedan od pedeset miliona

UKRAJINA