Smeštaj vijetnamskih radnika Linglonga u Zrenjaninu

Trgovina žrtvama II

Organizacija ASTRA je od Inspektorata za rad konačno dobila odgovor na svoj zahtev da se utvrdi šta su inspektori rada učinili povodom prijavljenih nepravilnosti na gradilištu Linglonga.