Novčanica iz 1993, Wikimedia Commons

Schindlerov advokat

Nastavak polemike sa Zoranom Milutinovićem povodom njegove knjige „Bitka za prošlost: Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam“: Prekoren sam jer se nisam distancirao od džamijskih čitača Andrića.

Most na Drini u Višegradu, foto: Hrvoje Polan

Bitka za Andrića

Ako se i ne radi o velikosrpskoj manipulaciji naslovima, to ne amnestira Palavestru od namjere da manipulira Andrićevim tekstovima. Milutinović, pak, vrlo blagonaklono govori o tome.