Ivan Ejub Kostić

Lavirint laži

Al Jazeera – Dan pre izricanja presude Karadžiću gledao sam nemački film “Lavirint laži” koji se bavi atmosferom u Nemačkoj nakon II svetskog rata i zataškavanjem nacističkih zločina.

Sarajevski behar i odumiranje morala

Sarajlije su zbog ekonomskog stanja primorane da u sve većoj meri pristaju na prinudnu orijentalizaciju prodajući Sarajevo kao grad iz 1001 noći na periferiji Evrope.

Salafije, vahabiti i teroristi

U kotekstu napada na ambasadu SAD u Sarajevu, cilj ovog teksta je da podvuče razlike između tradicionalnog vahabitskog učenja i terorističkih organizacija.

Ko su Muslimanska braća

Hasan al-Bana je smatrao da muslimanima nisu potrebne političke partije i različiti ciljevi, već da treba ostvariti jedan zajednički cilj: oporavak muslimanske nacije i osnivanje jedinstvenog islamskog halifata.