Demanti 2

Po zakonu o informisanju objavljujemo drugi demanti fotografa Tanjuga na pisanje našeg autora Slobodana Tomića, ovoga puta na njegov tekst Otkud dalekovodi?

Demanti

Po zakonu o informisanju, objavljujemo demanti fotografa Tanjuga na tekst „Šibicarski trikovi“ Slobodana Tomića.