Jubilarna 70. presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima koji se tiču Srbije, doneta je u utorak 25. juna po pritužbi Inicijative mladih za ljudska prava iz 2006. godine i nalaže državi da se postara da njena služba, Bezbednosno-informativna agencija, objavi koliko je ljudi prisluškivano tokom 2005. godine.

Slučaj je u Strazburu razmatran na osnovu člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima koja garantuje slobodu izražavanja, a iz kojeg izviru i međunarodne i domaće odredbe o slobodnom pristupu informacijama čije su kršenje 2006. već utvrdili Poverenik za slobodan pristup informacijama i Vrhovni sud Srbije.

Tadašnji šef BIA Rade Bulatović nekažnjeno se oglušio o sudski nalog pa je država koja nije u stanju da sprovodi sopstvene zakone privedena sudijama u Strazburu.

Te godine, podsetimo, Bulatovićev spor sa organizacijama za ljudska prava eskalirao je kada se javno pohvalio da Bezbednosno-informativna agencija „prati nevladine organizacije koje zloupotrebljavaju status NVO i koje se uglavnom finansiraju od onih centara iz inostranstva koji kasnije promovišu političke i bezbednosne zadatke, posebno na području raške oblasti i juga Srbije“.

Mogućnost zloupotrebe tajne policije u političkom obračunu sa organizacijama građanskog društva motivisala je, između ostalog, Inicijativu mladih za ljudska prava da uputi zvaničan zahtev za otkrivanje broja prisluškivanih građana tokom 2005. godine. BIA je najpre odbila da otkrije ovaj podatak, pa je Inicijativa podnela pritužbu povereniku za informacije od javnog značaja. Naredbu poverenika BIA je testirala na Vrhovnom sudu, ali je na testu pala. Dve godine kasnije, 2008. kancelarija poverenika konačno je dobila odgovor – da BIA ne raspolaže traženom informacijom.

Arhive radi, treba zabeležiti da se država od sopstvenih građana branila uveravajući sudije u Strazburu da je zahtev zastareo, da član 10 Evropske konvencije ne garantuje slobodu pristupa informacijama te da Inicijativi mladih informacija koju su tražili od BIA u stvari nije ni bila potrebna.

Srbija ima pravo da uloži žalbu na presudu u roku od tri meseca. Obaveza da se obavesti o sadržaju i značenju Evropske konvencije o ljudskim pravima ispisana je između redova svih sedamdeset presuda u procesima koje je do sada izgubila u Strazburu. Nove uskoro slede.

 
Pripremila Milica Jovanović

Peščanik.net, 26.06.2013.

Srodni linkovi:

Sažetak presude

TEMA – SRBIJA U STRAZBURU

VIDEO – Slučaj BIA