Junački ep o prokletoj izbornoj nedelji

 
Zadocnela Kosovka devojka,
Zadocnela kasno u nedelju,
U nedelju posle prvog mraka,
Na biračko zadocnela mesto.

Kad pristigla mestu biračkome,
Ne zatekla na njemu birača,
Nit’ birača niti posmatrača,
Ne zatekla na biračkom mestu
U osnovnoj školi „Sveti Sava“
Od izbora ni traga ni glasa,
Ničega sem srče do kolena
I slupanih kutija glasačkih.

Zasukala Kosovka devojka,
Zasukala bijele rukave,
Zasukala do belih lakata,
Rukavice navukla rezeda
Od Vileda gume izatkane,
Te uzela dva kondira zlatna,
U jednome lađane vodice,
U drugome rumen-Domestosa.

Počistila Kosovka devojka
Sve tragove junačkog megdana
Na bojištu škole „Sveti Sava“,
Gde se bojkot zametnuo ljuti
U kojem su delije neznane
S glavama pod vunen-čarapama
I u ruci s bejzbol-buzdovanom
Ostvarile pobedu izbornu.

Sve saprala Kosovka devojka,
Saprala i dezinfikovala,
Od tog sjaja ni tim Si-eS-Aja
Da ne mogne tačno utvrditi
Iz kojeg su tabora junaci
Slavnog boja za bojkot izbora:
Da l’ su vojska Koštunice Voje
Il’ družina Alekse Vulina?

Rezonuje Kosovka devojka:
Zar je važno čijim zaslugama
Ovaj dični na Kosovu bojkot
Postigo je rezultate slične
Slavnom boju na Kosovu polju?
Zar je važno je l’ uspeo bojkot
Onom ko je na bojkot pozivo
Il’ ko mu se ko fol protivio?

Kletvom kune Kosovka devojka:
„Ko je Srbin i srpskoga roda
I od srpske krvi i kolena,
Pa podmeto bojkot na Kosovu
Il’ Našima ili Njihovima,
Od ruke mu ništa ne rodilo:
Rujno vino ni šenica bela!
Akobogda išo do Brisela
Na dva lakta i oba kolena!
Katarina korila ga Ešton,
Proklinjući iz grla ga ženska:
‘Ne skidao čarapu sa glave!
Ne video ni K od Kosova!
Ne bila ti Mitrovica ova
Nego ona doživotna Sremska!
Na Kosova sever stigo never!’“

 
Radio Slobodna Evropa, 07.11.2013.

Peščanik.net, 08.11.2013.