Prošlo je već gotovo dva meseca otkako je iz Brisela vraćen nacrt zakona o javnom informisanju i medijima a da sa komentarima i primedbama Evropske komisije još nisu upoznati ni sami autori nacrta pa ni organizacije civilnog društva zainteresovane za uvid u konačnu verziju teksta pre nego što bude upućen na skupštinsko glasanje.

Iako je sredinom oktobra nadležno ministarstvo kulture saopštilo da je već u toku usklađivanje nacrta zakona sa evropskom regulativom te da se primedbe Evropske komisije uglavnom odnose na dodelu državne pomoći medijima, na ponovljene upite članova stručne radne grupe za izradu zakona, organizacija okupljenih u Koaliciju za pristup pravdi kao i redakcije Peščanika, iz kabineta ministra kulture rečeno je da ministarstvo još nije dobilo evropsku ekspertizu.

Koalicija za pristup pravdi obratila se istim zahtevom vladinoj kancelariji za evropske integracije preko koje se odvija direktna komunikacija sa Briselom, ali je kancelarija odbila da organizacijama omogući uvid u sadržaj komentara na nacrt zakona.

„Ova odluka koja nema nikakvo utemeljenje u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, neposredno podstiče nadležna ministarstva da propisuju nova zakonska pravila skriveni od očiju javnosti“, saopštila je Koalicija koja je danas uputila i zvaničan zahtev vladi Srbije da omogući pristup dokumentima koji se odnose na sadržinu zakona čije se usvajanje priprema.

„Koalicija za pristup pravdi najoštrije protestuje protiv odluke Kancelarije da ne dozvoli organizacijama civilnog društva pristup dokumentu koji sadrži komentare Evropske komisije na Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima“, navodi se u saopštenju i podseća na deklarativno opredeljenje države prema kom bi upravo organizacije civilnog društva trebalo da imaju ključnu ulogu u zakonodavnim reformama i drugim aspektima procesa pridruživanja zemlje Evropskoj Uniji.

Koalicija je zatražila od vlade Srbije da odgovori na pitanje ko i na osnovu kojih ovlašćenja može unutar Kancelarije da odluči o tome da li će se javnost i nadležno ministarstvo upoznati sa sadržinom dokumenata koji stižu iz Brisela, a koji se vezuju za izradu novih zakonskih propisa.

„Medijski zakoni sadrže regulativu od posebnog značaja za demokratski poredak zemlje i ne bi smeli da budu predmet obrade skrivenih političkih agendi ministarstva i drugih zainteresovanih strana. Takođe, rad na izmeni celokupnog  zakonodavstva zemlje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji ne bi smeo da bude opterećen demokratskim deficitima, jer je upravo razvoj demokratije, odnosno političke participacije, kao i sistema poštovanja i zaštite prava i sloboda onih na koje se zakoni odnose, osnovni cilj evropskih integracija društva. Zbog toga Koalicija za pristup pravdi zahteva od vlade Republike Srbije da bez odlaganja preduzme sve neophodne mere i neposredno obezbedi participativnu ulogu građana u procesu zakonodavne reforme u skladu sa najvišim demokratskim standardima modernog društva“, zaključuje se u saopštenju.

Koaliciju za pristup pravdi čine Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Praxis i Nezavisno udruženje novinara Srbije.

 
Pripremila Milica Jovanović

Peščanik.net, 06.11.2013.