Poštovani,

U skladu sa odredbama Zakona o javnom informisanju koje se odnose na pravo na objavljivanje odgovora, zahtevamo da u prvoj narednoj emisiji „Peščanik“, kao i na stranci sajta Peščanika sa koje se vrši download emisije, kao i na svakoj drugoj stranici koja sadrži transkript izjave Verice Barać koju ste objavili u emisiji Peščanik dana 07.10.2011. godine, a koja se tiče vlasničke strukture B92 i humanitarnih akcija Fonda B92, objavite naš sledeći odgovor.

Netačna je izjava Verice Barać, predsednice Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije o tome da je Željko Mitrović, vlasnik TV Pink, istovremeno i vlasnik bilo kog procenta B92. Željko Mitrović, niti bilo koja komapnija u vlasništvu Željka Mitrovića, ne učestvuju i nikada nisu učestvovali u vlasništvu B92.

Netačna je izjava Verice Barać, predsednice Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije o tome da humanitarne akcije koje vodi ili je vodio Fond B92 imaju ciljeve mimo onih da ukažu na probleme u društvu i da doprinesu da se ti problemi rešavaju. Tvrdnje da te akcije za svoj cilj ili posledicu imaju osujećivanje istraživačkih novinarskih projekata, ili da se donacijama Fondu B92 kupuje zaštita od novinarskih istraživanja, apsolutna su neistina. Upravo je svaka akcija koju radi Fond B92 proistekla iz rezultata istraživačkog rada novinara informativne redakcije koja ima apsolutnu autonomiju u svom radu i Fond B92 nikada i ni na koji način nije vršio uticaj na njen rad.

Netačna je izjava Verice Barać, predsednice Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije da je hol zgrade B92 pun inkubatora. Nijedan inkubator nabavljen u sklopu akcije Fonda B92 „Bitka za bebe“ nikada i ni u jednom trenutku nije bio smešten u zgradi B92, niti je akcija uopšte osmišljena ili vođena na taj način da inkubatori uopšte prolaze kroz tu zgradu.

Apsolutno je netačna izjava Verice Barać, predsednice Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije da je akcija Fonda B92 u sklopu koje su građene sigurne kuće u više mesta u Srbiji, ili bilo koja druga akcija Fonda B92, zasnovana na principu “ekonomske isplativosti” za sam Fond. Apsolutno je netačno i da poslovanje Fonda B92 nikada nije kontrolisano. Fond B92 je osnovan i posluje na apsolutno neprofitnoj osnovi i potpuno transparentno u svemu, u skladu sa svim važećim propisima. Insinuacije da se bilo ko privatno “okoristio” akcijama Fonda B92, osim onih u čiju korist su akcije organizovane, odbacujemo s indignacijom.

Takođe, apsolutno je netačna izjava Verice Barać, predsednice Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije da nije dostupna informacija po kojem osnovu se TV B92 nalazi u poslovnom prostoru Narodne banke Srbije. RTV B92 se nalazi u poslovnom prostoru Narodne banke Srbije po osnovu ugovora o zakupu i redovno izmiruje svoje obaveze, što je sve proverljivo na različite načine, a najjednostavnije, po Zakonu o dostupnosti informacija.

Veran Matić,
predsednik UO RTV B92
predsednik Fonda B92

Peščanik.net, 13.10.2011.

Srodni link: Odgovor Verice Barać Veranu Matiću