Da li je bolje da se država zadužuje u dinarima ili u stranom novcu, recimo u evrima? To je slično pitanju da li je bolje štedeti u stranom novcu, recimo u evrima, ili u dinarima? Štediše, uglavnom, biraju evro. Zašto? I kako to utiče na odluke dužnika kao što je država?

Štedi se u evrima, čak i kada se novac drži u banci, zato što se ne veruje centralnoj banci. Jer ima problema sa obuzdavanjem inflacije, a i promenljivost kursa se relativno lako može povezati sa političkim ciklusima. Jedini način da se štediše koliko-toliko osiguraju jeste evro, jer se time poskupljuje eventualna odluka centralne banke da obezvredi dinar, bilo inflacijom ili devalvacijom. Štediša jednostavno ne želi da snosi rizik promene kursa i inflatornog poreza.

Od kakvog je to značaja za dužnike? Državi je, recimo, potreban novac, da li bi trebalo da se zaduži u dinarima ili u ervima? Uzmimo da taj izbor zaista postoji, prednost zaduživanja u dinarima postoji samo ukoliko bi dug mogao da se obezvredi, recimo kroz višu inflaciju, na primer, tako što će dinar da devalvira. Trošak se na taj način prebacuje na poverioce, ukoliko su, naravno, spremni da taj rizik prihvate.

Da bi postojala spremnost, mora da postoji naknada za rizik. Usled čega su kamate na dinarske kredite visoke. Naravno, ako država uzima pozajmice u dinarima, to će gurati kamate naviše iz dva razloga: najpre, tražnja se povećava, a potom raste rizik da će se pribeći inflaciji i devalvaciji da bi se olakšalo vraćanje javnih dugova. Što će, takođe, dodatno podstaći štediše da novac drže u evrima.

A ako su bankarski izvori iz kojih mogu da kreditiraju državu u evrima, kamate na kreditiranje države u dinarima moraju biti visoke. Pa ako ne može da se poveća poverenje štediša u centralnu banku, te se priklone dinarima, zaduživanje u evrima je bolje.

 
Blic, 29.07.2009.

Peščanik.net, 29.07.2009.


The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija