Najpre sam mislio da odgovor na dva poslednja teksta o fatalizmu koja je objavio Peščanik (Ivan Stanković: Fatalizam, Aleksandar Lučić: Gledajući iz daljine konture na sceni), ne bi bio zanimljiv budući da bi se sastojao samo od kritike i ponavljanja već objašnjenih stvari o ideološkom mišljenju, a onda mi je ipak palo na pamet da moj stil nije da nešto ignorišem, što može da liči da se trudim da nešto ne postoji. To je potpuno besmisleno i čini mi se da mi to nikad nije motiv. I to je moja zamerka dvojici autora koji koriste sličan jezik i teze. Mislim da je “jaka potreba da se nečemu ne prizna postojanje” uticala da im ono što su čitali na Dvogledu ostane “nejasno”. Ako i dalje budu pratili ovaj medij trebalo bi da ovu potrebu suspregnu i pokušaju da najpre sebi razjasne teze koje nalaze na Dvogledu. I posle toga bi mogli da upućuju kritiku, ali u njoj onda ne bi bilo proizvoljnih pripisivanja i zamena teza.

Ja sam, na primer, postojanje Peščanika priznao ovde i ovde, a i činjenicom da sam više od 30 tekstova poslao Peščaniku na kome su i objavljeni.

 
Peščanik.net, 05.05.2013.