Najveća predstava na Zemlji, Ričard Dokins

U godini u kojoj se obeležavaju dva važna jubileja – 200 godina od rođenja Čarlsa Darvina i 150 godina od prvog izdanja njegovog kapitalnog delaPostanak vrsta, u svim boljim svetskim knjižarama pojaviće se nova knjiga Ričarda Dokinsa u prevodima na više od dvadeset jezika, među kojima je i srpski.

Najveća predstava na Zemlji je knjiga u kojoj Dokins na jasan i razumljiv način prikazuje teoriju evolucije, objašnjava kako smo do nje došli i na kakvim dokazima počiva ova filigranska naučna građevina. Razotkrivajući mnogo puta ponovljenu frazu da je teorija evolucija „samo teorija“, Dokins najpre ukazuje na značenje reči teorija, naglašavajući da je nauka sazdana od teorija kao skupova tvrdnji koje su potkrepljene opažanjima, proverljive su i daju tačna predviđanja. Teorije su, zapravo, najveća dostignuća nauke, a teorija evolucije jedan je od najvrednijih dragulja u raskošnoj naučnoj zbirci.

Obilato koristeći svoju sposobnost razložnog i sistematičnog izlaganja naučnog štiva jednostavnim književnim jezikom, Ričard Dokins je ponovo ispisao stranice koje će čitaoce oplemeniti lepotom naučnog pogleda na svet. One svedoče i o piščevoj velikoj ljubavi prema saznavanju i učenju, kao najuzbudljivijim životnim poduhvatima.


Artefakt za svemirsko putovanje, Milan M. Ćirković

Pisanje o naučnoj fantastici na srpskom jeziku i ozbiljno kritičko promišljanje o književnoj oblasti u kojoj imamo svetske domete, vidno je zapostavljeno poslednjih godina. U nameri da znalačka zapažanja i osvrte podeli sa čitaocima, dr Milan Ćirković je svoje oglede o nauci i fantastici objedinio u štivo koje prerasta puki zbir sastavnih delova.

Pred nama je knjiga kakvu smo dugo očekivali – četrnaest eseja u kojima autor sa zadivljujućom preciznošću uspostavlja i produbljuje veze između književnih motiva i njihove filozofske i naučne podloge. Ishod je, često, neočekivan, jer Ćirković ne propušta skrivene poente velikih SF pisaca, a uvidi koje nam pruža vredan su kompas za avanturističko kretanje mostovima između nauke i fantastike.

Širok je izbor tema kojima se Ćirković bavi, počev od alternativne istorije Filipa Dika, postojanja vanzemaljskih civilizacija u delima Stanislava Lema i Artura Klarka, do astrofizičkih fenomena i dalje razrade Fermijevog paradoksa u romanima Gregorija Benforda. Nisu izostali ni eseji o prekogniciji, postbiološkoj evoluciji i kosmološkim idejama Nikole Tesle. Tačna skica Tesline uloge u istoriji astrobiologije, o čemu se često govorilo ili senzacionalistički ili sa omalovažavanjem, vredan je doprinos Milana Ćirkovića istorijskoj i naučnoj istini.


Post-američki svet, Farid Zakarija

Istorija se zgušnjava, a ubrzani ritam promena u ekonomskoj i političkoj sferi osećamo i u svakodnevnom životu. Posle raspada Sovjetskog Saveza, na izmaku 20. veka, svetski primat preuzela je jedina preostala supersila – Sjedinjene Američke Države. U takvom monopolarnom svetu, percepcija Vašingtona, ali i većine Amerikanaca, o globalnom dometu i uticaju politike SAD, kao da nije dopuštala mogućnost da će u skorijoj budućnosti nastupiti preokret. Ekonomsko i vojno jačanje Rusije i Kine, dramatične oscilacije cene nafte i neuspeh Amerike u Iraku i na drugim kriznim žarištima, skiciraju novi odnos snaga i izmenjenu geopolitičku sliku sveta.

Postamerički svet nije knjiga o propadanju Amerike, već o jačanju drugih zemalja, o osetljivom ekonomskom i političkom organizmu sveta u kome se težišta interesnih sfera neprestano pokreću, a ideja o dominaciji jedne sile prestaje da bude racionalan pristup ostvarivanju ciljeva.

Ovo otrežnjujuće delo ukazuje na neusklađenost između američke moći i njene svrhe u dolazećem vremenu, o stvaranju i gubljenju saveznika, viđenju Amerike očima nezapadnog sveta i daje britke analize novih shvatanja liberalizma, demokratije i kapitalizma. Sagovornik mnogih uticajnih američkih političara, Farid Zakarija je ispisao stranice knjige u kojoj opipava puls Amerike, daje dijagnozu i pruža recepte za ozdravljenje. Ova knjiga je napisana za široku čitalačku publiku, ali je ujedno i važan doprinos u oblasti društvenih nauka.

 
Heliks, 27.10.2009.

Peščanik.net, 27.10.2009.