Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbacio je u četvrtak pritužbu udruženja koje zastupa porodice žrtava genocida u Srebrenici, uloženu na presudu Vrhovnog suda Holandije kojom je aprila prošle godine potvrđen imunitet mirovnih snaga Ujedinjenih nacija pred nacionalnim sudovima.

U slučaju “Majke Srebrenice i ostali protiv Holandije” sud u Strazburu jednoglasno je odlučio da je pritužba udruženja neprihvatljiva, odnosno da navodi o kršenju članova 6 i 13 Evropske konvencije o ljudskim pravima nisu utemeljeni, budući da samo udruženje nije moglo biti direktno pogođeno odlukom holandskog suda te tako ni žrtvom kršenja prava.

U saopštenju suda navodi se da je preispitan i predmet pritužbe ali da Evropsku konvenciju o ljudskim pravima nije moguće interpretirati u cilju stavljanja postupaka i propusta Saveta bezbednosti UN pod jurisdikciju nacionalnih sudova, pa ni kada se tvrdi odgovornost za nesprečavanje genocida, za šta udrženje žrtava tereti Ujedinjene nacije i Holandiju.

Sud se složio sa stavom udruženja Majki Srebrenice da ni u Holandiji ni u okviru Ujedinjenih nacija ne postoji alternativna sudska instanca koja bi mogla da ispita tvrdnje protiv UN, ali je ocenio da odsustvo alternativnog pravnog leka po sebi ne znači kršenje prava na pristup pravdi.

Rođaci preko 8.000 žrtava masakra u Srebrenici, zoni koju su štitile holandske trupe u sastavu UN, tužili su 2007. godine Ujedinjene nacije i Holandiju pred regionalnim sudom u Hagu. Nakon presude i apelacije, predmet je stigao do vrhovne instance koja je zaključila da nacionalni sud nema jurisdikciju nad UN, te da je imunitet ove međunarodne organizacije apsolutan. Tužba udruženja Majki Srebrenice Vrhovnom sudu u Hagu, u delu koji se tiče države Holandije još uvek je u postupku.

 
Pripremila Milica Jovanović

Peščanik.net, 28.06.2013.

Srodni link:

Sažetak presude