Novi kandidat Demokratske stranke za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je Nevena Petrušić, dekanica Pravnog fakulteta u Nišu.

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Nišu, gde radi od 1982.

Biografija

Dekanka Pravnog fakulteta u Nišu i tribina o Srebrenici 2008.

Peščanik.net, 18.03.2010.