Foto: Peščanik

Foto: Peščanik

Zahvaljujem sa gospodinu Rokniću što je ukazao na moju štamparsku grešku. Pogrešno sam naveo godinu jer sam istovremeno mislio upravo na pesmu iz 1933. kada sam pisao veoma kratki uvod u Mandeljštamovu Odu Staljinu, koja je nastala 1937, a objavljena je mnogo kasnije.1

Zašto sam odustao od toga da detaljnije pišem o kontekstu u kojem je nastala Oda Staljinu? Zato što je oda o Staljinu, a ne o Mandeljštamu. Kontekst, istorijski ili lični, nije naravno nepoznat.

Zašto ima smisla da se preštampava? Zbog aktuelnosti. Zato što Oda nije samo o Staljinu, već o biranju vođe i o stvaranju kulta ličnosti. Mislio sam da je to očigledno.

Peščanik.net, 02.04.2017.

Srodni linkovi:

Aleksandar Roknić – Slava Mandeljštamu!

Osip Mandeljštam – Oda Staljinu


________________

  1. Videti primera radi J. Coetzee, „Osip Mandelstam and the Stalin Ode”, Representations No. 35, pp. 72-83, 1991.
The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija