Foto: Peščanik

Foto: Peščanik

Zahvaljujem sa gospodinu Rokniću što je ukazao na moju štamparsku grešku. Pogrešno sam naveo godinu jer sam istovremeno mislio upravo na pesmu iz 1933. kada sam pisao veoma kratki uvod u Mandeljštamovu Odu Staljinu, koja je nastala 1937, a objavljena je mnogo kasnije.1

Zašto sam odustao od toga da detaljnije pišem o kontekstu u kojem je nastala Oda Staljinu? Zato što je oda o Staljinu, a ne o Mandeljštamu. Kontekst, istorijski ili lični, nije naravno nepoznat.

Zašto ima smisla da se preštampava? Zbog aktuelnosti. Zato što Oda nije samo o Staljinu, već o biranju vođe i o stvaranju kulta ličnosti. Mislio sam da je to očigledno.

Peščanik.net, 02.04.2017.

Srodni linkovi:

Aleksandar Roknić – Slava Mandeljštamu!

Osip Mandeljštam – Oda Staljinu


________________

  1. Videti primera radi J. Coetzee, „Osip Mandelstam and the Stalin Ode”, Representations No. 35, pp. 72-83, 1991.