Savet republičke radiodifuzne agencije rešen je da vrati društvenu harmoniju među gledaoce koji su u dometu prvog programa Radiotelevizije Vojvodine. Manji ali ništa manje važan javni servis javno je opomenut zbog navodnog neprofesionalizma a zatim, takođe javno, ismejan otkrićem da je sporni prilog pre emitovanja slao vladi Srbije na odobrenje.

Vojvođanska televizija zaradila je packe državnog regulatora zbog „neprofesionalnog, pristrasnog i neobjektivnog pristupa“ autora intervjua sa predsednicom Kosova Atifetom Jahjaga, emitovanog na prvom programu pokrajinskog servisa 14. septembra. Pogrešan datum naveden u saopštenju RRA nije jedina nepreciznost u analizi prestupa zbog kojeg je ovo uglavnom inertno telo odlučilo da se pokrene i održi lekciju o televizijskom profesionalizmu.

„Utvrđeno je da navedena emisija nije realizovana u skladu sa opštim programskim standardima u informativnom programu. Autor je protivno profesionalnim pravilima, propustio da potpitanjima reaguje na očigledne neistine koje je izrekla gđa Atifete Jahjaga. Između ostalog, navela je da na Kosovu Srbi-povratnici do sada nisu imali ni jedan problem ili teškoću, da je od 1.700 nestalih lica, oko 500 srpske nacionalnosti, kao i da je sa Kosova izbeglo ukupno 36.000 Srba“, citira se u opomeni.

Savet RRA drži i da je osim potpitanja autor intervjua sagovornici bio dužan da uputi i upozorenje da je „kako srpska, tako i međunarodna javnost upoznata sa brojnim incidentima koji se dešavaju na Kosovu sa ciljem da zastraše povratnike i spreče njihov povratak, da u zvaničnim podacima Republike Srbije i UNHCR-a stoji da je od 1. januara 1999. godine do danas oteto i nestalo 1.200 lica srpske nacionalnosti i pripadnika vojske i policije, kao i da je sa teritorije Kosova izbeglo više od 200.000 Srba.“

Prema naknadno prevedenom transkriptu ovog dela razgovora, međutim, ispostavilo se da je Jahjaga govorila o broju osoba kojima se ni danas ne zna sudbina, a koji se poklapa sa zvaničnim podacima Međunarodnog crvenog krsta, te o interno raseljenim osobama koje su iz raznih delova Kosova prešle na sever zemlje.

Razgovor sniman u Jahjaginom kabinetu u Prištini i emitovan kao „prvi intervju koji je dala srpskim medijima”, započet je pozdravom kosovske predsednice na tečnom srpskom jeziku: „Dobro nam došli, pozdrav svim gledaocima Televizije Vojvodine”.

Intervju je potom vođen razmenom pitanja na engleskom i odgovora na albanskom jeziku jer, prema obrazloženju autora, nije bio obezbeđen adekvatan simultani prevod. Iste večeri, u potonjem izveštaju agencije Beta i samog vojvođanskog javnog servisa kao najvažniji delovi razgovora izdvojeni su poziv kosovske predsednice Srbima da izađu na lokalne izbore uz osvrt na povratak izbeglica i raseljenih. „Proces povratka ide polako, nismo zadovoljni njegovim rezultatima“, izjava je koju su u neutralnom tonu preneli mnogi mediji, uključujući i srpske medije na Kosovu, zajedno sa porukom Jahjage da je „pravo povratka neotuđivo pravo svih ljudi“ i napomenu da je kosovska vlada osnovala ministarstvo za povratak koje vodi pripadnik srpske zajednice.

Savet RRA je ipak ocenio da su lični stavovi novinara tokom cele emisije „diskriminatorno uticali na način predstavljanja tema“, kao i da se autor nije pridržavao obaveze da svako stanovište predstavi na „minimalno objektivan način“. Kao kardinalni dokaz pristrasnog stava izdvojena je odjava novinara na kraju razgovora, doduše u nesuvislom prevodu: „Gospođice predsednice hvala Vam na strpljivim i detaljnim odgovorima koji će već pre doprineti boljem razumevanju Vaših ciljeva kao društvo i nezavisna država. Hvala Vam.“

Državna instrukcija o vođenju intervjua zasnovana je na tvrdnji da je RTV emitovanjem priloga prekršio zakon o radiodifuziji, tačnije stav 1 člana 3 u kom se proslavlja regulisanje odnosa u oblasti radiodifuzije zasnovano na načelima slobode, profesionalizma i nezavisnosti radiodifuznih javnih glasila – „kao garancije ukupnog razvoja demokratije i društvene harmonije“. Zakonom definisani ideali kojima teži svaki čestiti srpski emiter a koji su navodno pogaženi nesretnim intervjuom sa predsednicom Kosova, pominju se i na početku člana 79, kojim su nosioci javnog radiodifuznog servisa obavezani da „pri proizvodnji i emitovanju informativnih programa poštuju princip nepristrasnosti i objektivnosti u tretiranju različitih političkih interesa i različitih subjekata.“

O ostatku ovog naloga kojim se od emitera izgleda odveć apstraktno zahteva da se zalažu za slobodu i pluralizam izražavanja javnog mišljenja, kao i da spreče bilo kakav oblik rasne, verske, nacionalne, etničke ili druge netrpeljivosti ili mržnje, ili netrpeljivosti u pogledu seksualne opredeljenosti – savet RRA se nije izjasnio. Nikad.

Upravo je poslovično ćutanje pred svakodnevnim izlivima sa raznih nacionalnih televizija učinilo opomenu televiziji Vojvodine tako neobičnom. „Nije to nikakvo regulatorno telo, već servis političkih interesa“, ocenjuje za Peščanik Dinko Gruhonjić koji ističe da savet RRA uobičajeno ne reaguje ni na najodurnije sadržaje televizijskih i radijskih emisija.

„Svojim nečinjenjem doprineli su da nam se elektronski emiteri toliko oprostače da su postali negledljivi, osim u šoku“, kaže Gruhonjić.

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine ističe da su novinarska objektivnost i profesionalnost standardi kojima se bavi kodeks novinara a ne radiodifuzno regulatorno telo, te da se ova besmislena opomena na obavezni patriotizam u stvari ukazuje kao još jedan oblik pritiska na pokrajinski javni servis.

RTV je rebalansom budžeta letos ostavljen bez dinara, podseća Gruhonjić, dok su politički pritisci kojima je vojvođanska televizija bila izložena u vreme Borisa Tadića nastavljeni i u vreme Aleksandra Vučića.

Sasvim je moguće da je u pozadini ovog ispada RRA daleko prozaičnija stvar i da uskoro možemo očekivati smene direktora ili upravnog odbora, navodi Gruhonjić i dodaje: „Najstrašnije je što se ovo političko prepucavanje slomilo na leđima Lasla Tota, doajena profesionalnog novinarstva, koji je svojoj kući obezbedio ekskluzivan intervju.“

Veteranu spoljnopolitičke rubrike, Laslu Totu je zbog opomene RRA smesta otkazana saradnja u televiziji Vojvodine.

 
Peščanik.net, 05.12.2013.