Ove godine se organizira četvrta po redu Post-jugoslavenska Mirovna Akademija za ljude sa prostora bivše Jugoslavije, aktivne na polju izgradnje mira, suočavanja sa prošlošću i zaštite ljudskih prava, za aktiviste/ice, studente/kinje, istraživače/ice, teoretičare/ke, novinare/ke i sve ostale kojima je mirovni rad u fokusu življenja i djelovanja. Četvrta Mirovna Akademija se organizira u Sarajevu od 17-26.07.2011. godine.

Osnovna je namjera doprinijeti unapređivanju praksi i teorija izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije te ponuditi ljudima koji se bave izgradnjom mira priliku za:

– kritičko sagledavanje i refleksiju dosadašnjih praksi i modela primjenjivanih na polju izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije, ali i svijeta;

– upoznavanje sa novim teorijama i praksama izgradnje mira, aktuelnim u različitim dijelovima svijeta.

Nakon trogodišnjeg izuzetnog iskustva i realiziranih devet kurseva, tri sesije sa tri istovremena kursa, Post-jugoslavenska Mirovna Akademija će ove godine, zainteresiranim aktivistima/cama i istraživačima/cama ponuditi tri nova kursa koji će se odvijati paralelno (u isto vrijeme, na istom mjestu):


1. Jezik i ideologija

Snježana Kordić

Radni jezik kursa je bosanski/hrvatski/srpski.


2. Mediji i sjećanje

Snježana Milivojević

Radni jezik kursa je bosanski/hrvatski/srpski.


3. Gender, Sexuality, and Violent Conflict

Dubravka Žarkov

Radni jezik kursa je engleski.

Za više detalja o kursevima i voditeljima/cama posjetite sajt Mirovne Akademije.

Učestvovati se može samo na jednom kursu.


Preduvjeti za učešće:

– Osobe koje rade na izgradnji mira (prednost imaju oni koji imaju minimum 3 (tri) godine iskustva u navedenom polju rada, te veterani/ke izgradnje mira sa prostora bivše Jugoslavije);

– Novinari/ke i medijski radnici/e (prednost imaju oni sa minimum 3 (tri) godine radnog iskustva);

– Akademici, odnosno studenti/ce i predavači/ce (prednost među studentima/cama imaju oni sa završnih godina dodiplomskog studija; predavači/ce trebaju biti aktivni u relevatnim poljima rada, te također među njima imaju prednost oni koji imaju minimum 3 (tri) godine radnog iskustva);

– Umjetnici/e (relevatna polja rada i minimum 3 (tri) godine radnog iskustva);

– Osobe koje rade u institucijama/državnim institucijama (minimum tri godine radnog iskustva i rad u relevantnom polju rada);

– Iskustvo u radu na izgradnji mira na bilo kom od gore navedenih polja;

– Spremnost da se posveti odabranom kursu tokom svih osam dana trajanja (kasniji dolasci i raniji odlasci neće biti tolerirani);

– Spremnost da se izvrše sve obaveze u vezi sa kursom (čitanje preporučene literature prije dolaska na Mirovnu Akademiju, te pisanje završnog eseja);

– Dobro vladanje engleskim jezikom (preduvjet za učešće na trećem kursu);

– Minimalna dob za učešće je 21 godina;

– Spremnost na slušanje i dijalog.

Osobe koje nisu učestvovale na jednoj od prethodnih Mirovnih Akademija će imati prednost.

Od ukupnog broja učesnika/ca bit će zastupljeno 15% osoba van prostora bivše Jugoslavije među kojima se daje prednost osobama koje su svojim radom povezane sa regionom ili dolaze iz drugih konfliktnih područja.


Metodologija i način rada:

Kursevi će kombinirati predavanja (u manjoj mjeri) i interaktivan način rada (većim dijelom kursa) kroz grupne diskusije, rad u malim grupama, analizu video i pisanog materijala.

Ovakva metodologija pretpostavlja aktivno učešće i doprinos učesnika/ca u kreiranju kvalitetne dinamike rada.

Ukupno trajanje svakog od kurseva bit će osam dana – sedam radnih i jedan slobodan dan na sredini kursa. Radni dan će biti podijeljen u dva bloka – prijepodnevni i poslijepodnevni, sa pauzom za ručak i odmorom između blokova. Svi odabrani kandidati/kinje će nekoliko sedmica prije početka kursa dobiti pisani materijal neophodan za praćenje kursa koji su obavezni pročitati prije dolaska na Mirovnu Akademiju.


Logističke i tehničke informacije:

Rok za prijavljivanje je 20.05.2011. godine, a sve informacije o principu prijavljivanja se mogu naći na sajtu Mirovne Akademije.

Bit će odabrano do 22 učesnika/ce po kursu. O ishodu odabira obavijestitćemo Vas najkasnije do 1.06.2011. godine. Također će se formirati lista čekanja sa ukupno 30 aplikanata/ica koji će popuniti mjesto na jednom od kurseva Mirovne Akademije u slučaju da učesnik/ca koji/a je izabran/a u prvom krugu odustane od učešća.

Upitnik treba iscrpno popuniti, jer je on glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija.


Lokacija

Smještaj učesnika/ca i prostorije za rad bit će obezbijeđene u okviru kompleksa Franjevačkog studentskog doma, smještenog u sarajevskom naselju Grbavica, na oko 15 minuta hoda do centra grada.

Spomenuti novoizgrađeni kompleks posjeduje sve kapacitete potrebne za organiziranje Mirovne Akademije, a smještaj će biti obezbijeđen u dvokrevetnim sobama.

Troškovi

Cjelokupni troškovi sudjelovanja na Mirovnoj Akademiji iznose 700 Eura po osobi a u cjelosti pokriveni od strane organizatora. Troškovi se odnose na troškove smještaja, hrane i honorara za voditelje/ice. Financijsku podršku za Mirovnu Akademiju 2011. su omogućili Mennonite Central Committee i Geneva Quaker Fund.

Učesnici/e sami/e snose troškove putovanja, osim učesnika/ca iz Makedonije i Kosova, kojima će putni troškovi biti pokriveni od strane organizatora u iznosu do 50€. Pored navedenog, učesnici/e sami/e snose troškove putničkog osiguranja.

Obavezna participacija za učešće na Mirovnoj akademiji:

A) za učesnike/ce koji su zaposleni/e, a dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije iznosi 75 Eura po kursu,

B) za učesnike/ce koji su nezaposleni/e ili su studenti/ce, a dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije iznosi 50 Eura po kursu,

C) za učesnike/ce iz drugih zemalja iznosi 300 Eura po kursu.

Napomena za učesnike/ce iz zemalja bivše Jugoslavije:

Ukoliko ste Vi ili Vaša organizacija u mogućnosti da održivosti Mirovne Akademije doprinesete i plaćanjem većih participacija (150, 250 ili 350 Eura) molimo Vas da to naznačite u upitniku.

Participacija će se plaćati prije početka Mirovne Akademije, a najkasnije do 01.07.2011. godine. O načinu plaćanja participacije ćete biti obavješteni nakon što Vaša prijava bude primljena na Akademiju. Napominjemo da troškovi bankovne provizije nisu uključeni u cijenu participacije, te se podrazumijeva da učesnici/e snose iste sami/e.

Prikupljen novac od participacija će biti upotrijebljen za nabavku potrebnog materijala za odvijanje kurseva i pokrivanje operativnih troškova organizacije Mirovne Akademije.

Za sve dodatne informacije o Mirovnoj Akademiji možete posjetiti web stranicu www.mirovna-akademija.org.

 
Organizacioni tim Mirovne Akademije, 15.05.2011.

Peščanik.net, 14.05.2011.