U izveštaju objavljenom danas, Amnesty International poziva Vladu Republike Srbije da donese zakon kojim će zabraniti prinudna iseljavanja u Srbiji. Primerak izveštaja se nalazi u prilogu.

Amnesty International i nevladine organizacije (NVO) u Srbiji pratile su, dokumentovale i izveštavale o kršenjima ljudskih prava koja su se dešavala pre, tokom i nakon iseljenja.

Između aprila 2011. i 1. novembra 2011., vlasti Grada Beograda izvršile su najmanje pet prinudnih iseljenja. Većina ovih iseljenja je pogodila Rome u neformalnim naseljima. Vlada Republike Srbije nije preduzela nikakve mere da spreči iseljenja ili da zaštiti ljude koji su bili izloženi riziku od prinudnog iseljenja.

Ovaj izveštaj pruža detalje o tri prinudna iseljenja romskih zajednica koja su izvršena u Beogradu između juna i novembra 2011., a i druge zajednice čeka iseljenje. Ovim nedavnim iseljenjima ponovo su prekršeni međunarodni i regionalni standardi na nekoliko načina. Vlasti nisu konsultovale romske zajednice u pitanju, nisu im dale adekvatno obaveštenje i nisu uspele da iseljenima obezbede obeštećenje za uništenu ličnu svojinu. Romi su postali beskućnici. U nekim slučajevima porodicama je ponuđen smeštaj u metalnim kontejnerima koje Amnesty International ne smatra odgovarajućim smeštajem.

Od završetka rada na ovom izveštaju najavljena su barem četiri nova iseljenja, a stotine Roma je pod pretnjom prinudnog iseljenja iz svojih domova. Ovo pokazuje da Vlada Republike Srbije ne postupa u skladu sa svojim obavezama koje proističu iz međunarodnog prava.

Predstavnici Amnesty International su se sastali sa predstavnicima Vlade u oktobru 2011, i predali preko 20 000 peticija kojima se traži donošenje zakona koji bi zabranio prinudna iseljavanja. Potpredsednik Vlade Republike Srbije – Božidar Ðelić se još nije saglasio da je takav zakon neophodan.

PDF: Amnesty International – Pravo na stanovanje je ljudsko pravo

Dodatne informacije:

Dom je više od krova nad glavom (izveštaj)

Block 61 news story

Skadarska Street news story

Skadarska Street eviction video in Serbian (You Tube)

Krov nad glavom je ljudsko pravo (Facebook stranica)

 
Amnesty International, 09.12.2011.

Peščanik.net, 09.12.2011.