Osuđujući lepljenje plakata u Pančevu sa pretnjama i uvredama upućenim državnom sekretaru Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marku Karadžiću, nevladine organizacije postavljaju dva osnovna pitanja:

1. Da li će državni službenik koji aktivno štiti ljudska prava svih ugroženih grupa i koji je po prvi put pokazao da i država može imati aktivnu ulogu i stajati uz ranjive grupe i branitelje ljudskih prava dobiti podršku Vlade i države u čijem interesu radi?

2. Da li će policija i tužilaštvo ove pretnje shvatiti sa ozbiljnošću i u veoma kratkom roku pronaći počinioce i pokrenuti postupak protiv odgovornih iz fantomske organizacije Crna ruka, kao što je to činila i u slučaju pretnji upućenih Borisu Tadiću i Božidaru Đeliću?

Energična akcija svih nadležnih državnih organa u ovom slučaju je jedini način da se jasno pokaže da oni koji štite ljudska prava imaju zaštitu države i da pojedinci u Vladi koji imaju snage da u ime države promovišu ljudska prava i aktivno se bore protiv diskriminacije uživaju punu zaštitu države koju predstavljaju.

 
Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM
Inicijativa mladih za ljudska prava
Žene u crnom
Helsinški odbor za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava
Fond za humanitarno pravo

 
Peščanik.net, 11.04.2009.