Fotografije čitalaca, Vladimir Nedeljković

Fotografije čitalaca, Vladimir Nedeljković

Saopštenje povodom Izveštaja o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini

Savet za borbu protiv korupcije je Vladi 29.10.2015. godine dostavio Izveštaj o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini. Izveštaj možete pronaći ovde i ovde.

Savet je istraživao rad „Diposa“ doo Beograd – državne firme koja obavlja delatnost davanja u zakup nepokretnosti u svojini Republike Srbije. Nakon analize obimne dokumentacije dostavljene od Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i „Diposa“ identifikovane su brojne sistemske nepravilnosti.

Savet je utvrdio da organi vlasti ne postupaju savesno prema javnoj svojini, te da ne postoji kompletna i ažurna evidencija imovine u javnoj svojini kao i o njenim korisnicima.

Utvrđeno je i da je veliki broj stanova i vila u periodu Miloševićeve vladavine prodat odabranim pojedincima iz vlasti pod sumnjivim okolnostima, na način kojim je oštećen fond nepokretnosti u javnoj svojini.

Nepokretnosti se daju u zakup mimo važećih zakonskih i podzakonskih propisa, a poražavajuće je i što podzakonski akti nisu u celosti u skladu sa Zakonom u javnoj svojini. „Dipos“ nepokretnosti daje u zakup isključivo privilegovanim pojedincima, obaveštenim o slobodnim nepokretnostima kao i o uslovima zakupa. Visine zakupnina nisu uvek u skladu sa tržišnim cenama, kako to nalaže Zakon o javnoj svojini. Iako je „Dipos“ u javnost izašao sa podatkom da potražuje pola miliona evra od zakupaca, Savet je utvrdio da je cifra znatno veća, kao i da je nenaplativo više od milion evra potraživanja. Obzirom na zatečeno stanje, Savet predlaže gašenje „Diposa“ i preuzimanje njegovih poslova od strane Republičke direkcije za imovinu. Davanje u zakup nepokretnosti diplomatsko-konzularnim predstavništvima je potrebno posebno zakonski regulisati.

Savet ovim izveštajem nije iscrpeo temu raspolaganja javnom svojinom, već nastavlja da analizira zakonitost postupanja državnih organa.

Izveštaj je prosleđen Republičkom javnom tužilaštvu.

Savet za borbu protiv korupcije, 05.11.2015.

Peščanik.net, 05.11.2015.