Optužen za genocid, saučesništvo u genocidu, istrebljenje, ubistvo, hotimično lišavanje života, progone, deportaciju, nečovječna djela, protivpravno terorisanje civila, uzimanje talaca


Zločini za koje je optužen (primjeri):

Genocid, saučesništvo u genocidu, istrebljenje, ubistvo, hotimično lišavanje života (teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949., kršenja zakona i običaja ratovanja, genocid, zločini protiv čovječnosti) počinjeni na područjima koja obuhvataju, među ostalim, sljedeće opštine u Bosni i Hercegovini: Bijeljina, Bratunac, Bosanski Šamac, Brčko, Doboj, Foča, Ilijaš, Ključ, Kotor Varoš, Novi Grad, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Srebrenica, Višegrad, Vlasenica, Zavidovići i Zvornik i srebreničku enklavu:

• ubijanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata tokom i nakon napada na i unutar tih opština; ubijanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata u logorima i zatočeničkim objektima i nakon što su iz njih odvedeni; i ubijanje bosanskih Muslimana nakon zatočeništva na više raznih lokacija u srebreničkoj enklavi i u njenoj okolini.

• nanošenje teških tjelesnih ili duševnih povreda bosanskim Muslimanima i bosanskim Hrvatima za vrijeme zatočenja u logorima i zatočeničkim objektima i tokom isljeđivanja na tim lokacijama, u policijskim stanicama i kasarnama, gdje su zatočenici bili stalno izloženi nečovječnim djelima, ili bili prisiljeni da im budu svjedocima, a koja su uključivala ubistvo, seksualno nasilje, mučenje, premlaćivanja i pljačku.

• zatočenje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata u logorima i zatočeničkim objektima u uslovima života sračunatim da dovedu do fizičkog uništenja, u cijelosti ili djelimično, tih nacionalnih, etničkih, rasnih i vjerskih grupa.

Progoni, deportacija, nečovječna djela, protivpravno terorisanje civila, uzimanje talaca (kršenja zakona i običaja ratovanja, zločini protiv čovječnosti) počinjeni na područjima koja obuhvataju, među ostalim, opštine Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Bosanski Šamac, Bratunac, Brčko, Čajniče, Čelinac, Doboj, Donji Vakuf, Foča, Gacko, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Jajce, Ključ, Kalinovik, Kotor Varoš, Nevesinje, Novi Grad, Novo Sarajevo, Pale, Prijedor, Prnjavor, Rogatica, Rudo, Sanski Most, Šekovići, Šipovo, Sokolac, Teslić, Trnovo, Višegrad, Vlasenica, Vogošća, Zavidovići i Zvornik i srebreničku enklavu:

• ubijanje hiljada bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata tokom i nakon napada i u logorima i zatočeničkim objektima; i ubijanje hiljada bosanskih Muslimana nakon njihovog zatočeništva na više raznih lokacija u srebreničkoj enklavi i u njenoj okolini.

• prisilno premještanje ili deportacija hiljada bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba.

• nečovječno postupanje i/ili mučenje bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba i konstantno ponižavanje i degradiranje, uključujući fizičko nasilje, nanošenje duševnih patnji i seksualno nasilje nad bosanskim Muslimanima, bosanskim Hrvatima i drugim nesrbima u navedenim opštinama.

• uskraćivanje osnovnih prava bosanskim Muslimanima, bosanskim Hrvatima i drugim nesrbima, uključujući pravo na rad, slobodu kretanja, pravo na pravosudni postupak i pravo na ravnopravni pristup javnim službama, među ostalim i dostupnost prikladne ljekarske njege.

• sistematsko bezobzirno razaranje gradova, naselja i sela bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba od strane snaga bosanskih Srba.

PREDMET RADOVAN KARADŽIĆ (IT-95-5/18-I) – “Bosna i Hercegovina” i “Srebrenica”


OPTUŽNICA I OPTUŽBE

Prva optužnica protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića potvrđena je 25. jula 1995. i teretila ih je za genocid i druge zločine počinjene nad civilima širom teritorije Bosne i Hercegovine. Druga optužnica je potvrđena 16. novembra 1995. i odnosila se na događaje koji su se desili u Srebrenici u julu 1995. godine.

Radovan Karadžić
Objedinjujući dvije prvobitne optužnice u jedan dokument, Izmijenjena optužnica protiv Radovana Karadžića (IT-95-5/18) potvrđena je 31. maja 2000. i sadržavala je jednu tačku za teške povrede Ženevskih konvencija in 1949., tri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja, dvije tačke za genocid i pet tačaka za zločine protiv čovječnosti.

U izmijenjenoj optužnici se navodi da je Radovan Karadžić, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, među ostalim sa Momčilom Krajišnikom i Biljanom Plavšić, u periodu između 1. jula 1991. i 31. decembra 1992. godine, učestvovao u krivičnim djelima za koja se tereti kako bi se obezbijedila kontrola nad onim područjima Bosne i Hercegovine koja su proglašena dijelom takozvane “Republike Srpske”. Da bi postiglo taj cilj, vođstvo bosanskih Srba, uključujući Radovana Karadžića, a u predmetna vremena i Momčila Krajišnika, Biljanu Plavšić i druge, započelo je i sprovelo takav način postupanja koji je uključivao stvaranje nemogućih uslova za život, uključujući taktiku progona i terora čiji je efekat trebao biti da podstakne nesrbe na odlazak sa tih područja. To je uključivalo deportaciju onih koji nisu bili voljni otići i likvidaciju drugih.

U optužnici se navodi da su snage bosasnkih Srba koje su obuhvatale vojne, paravojne, te snage teritorijalne odbrane i policije, SDS i organi vlasti koji su djelovali pod rukovodstvom i kotrolom Radovana Karadžića, a u predmetna vremena Momčila Krajišnika, Biljane Plavšić i drugih, preduzele niz raznih akcija da značajno smanje broj bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i ostalog nesrpskog stanovništva opština navedenih u optužnici.

U optužnici se dalje navodi da su od kraja marta do 31. decembra 1992. snage bosanskih Srba preuzele fizičku kontrolu nad navedenim opštinama, često putem žestokih napada koji su se odigravali na koordiniran i planiran način. Organizaciju i rukovođenje preuzimanjima vlasti, koji su se odigravali od kraja marta do 31. decembra 1992. godine, te kontinuiranim progonima i deportacijama koji su se nastavili do 30. novembra 1995., posebno u opštinama Bijeljina i Banja Luka, te u Srebrenici, koju je je UN proglasio “zaštićenom zonom”, i okolini Srebrenice, obezbijedili su SDS, vojno i policijsko vođstvo i rukovodeći organi srpskih opština, uključujući krizne štabove, ratna predsjedništva i ratna povjereništva.

Radovan Karadžić se tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1)) i krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3)) za:

• genocid, saučesništvo u genocidu, istrebljenje, ubistvo, hotimično lišavanje života (teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949., kršenja zakona i običaja ratovanja, genocid, zločini protiv čovječnosti, članovi 2-5),

• progone, deportaciju, nečovječna djela, protivpravno terorisanje civila, uzimanje talaca (kršenja zakona i običaja ratovanja, zločini protiv čovječnosti, članovi 3 i 5).

STATISTIČKI PODACI

Sa sajta haškog suda, 27.09.2008.

Peščanik.net, 29.08.2008.