Uoči izvođenja novih dokaza i svedoka od 22. do 24. septembra na ponovljenom suđenju Iliji Jurišiću, nekadašnjem visokom starešini Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, koji je u Beogradu osuđen nepravosnažno na 12 godina zatvora, zbog napada na kolonu JNA u Tuzli maja 1992, objavljujemo priznanje Milana Petrovića, zamenika tužioca za ratne zločine, da je Jurišić osuđen na osnovu nepostojećeg sporazuma, odnosno falsifikovanih dokumenata.

Tokom izvođenja ključnih dokaza pred sudom u Westminsteru (12. i 14. jula ove godine) u slučaju „Vlada Srbije protiv Ejupa Ganića“, koji su rezultirali presudom o zloupotrebi britanskog pravosudnog sistema i politički motivisanom gonjenju bivšeg člana Predsedništva BiH, zamenik tužioca za ratne zločine Milan Petrović je tokom unakrsnog ispitivanja priznao da je Tužilaštvo 2007. podiglo optužnicu na osnovu lažnih dokaza, odnosno falsifikovanih dokumenata protiv Ilije Jurišića. Okružni sud veća za ratne zločine osudio je na osnovu nepostojećeg sporazuma iz 1992. Jurišića na 12 godina zatvora. Ganićeva odbrana je to dokazala izveštajem Butrosa Galija, nekadašnjeg generalnog sekretara UN, u kojem se navodi da je pregovora bilo, ali da ništa nije dogovoreno niti potpisano.

U tački 36 presude suda u Londonu u koju smo imali uvid, u delu u kojem se govori o svedočenju Milana Petrovića, ističe se da je „Jurišić optužen i osuđen na 12 godina zatvora, na osnovu sporazuma od 27. aprila 1992.“, ali i da je „ovaj svedok (Milan Petrović), u unakrsnom ispitivanju, izjavio da takav sporazum nikada nije postignut, odnosno da ne postoji“. Interesatno je da su srpski mediji, i pored prilike da se upoznaju sa presudom suda u Westminsteru, ceo slučaj ignorisali, odnosno da osim portala Peščanik i e-novine, nijedna domaća medijska kuća nije htela da se bavi ovom temom.

Sledi deo transkripta suđenja (na srpskom i engleskom), iz kojeg se može videti kako je u unakrsnom ispitivanju advokata odbrane Edvarda Fitzgeralda i advokata Krune James Lewis, Milan Petrović bio prinuđen da prizna da sporazum na osnovu kojeg je Jurišić osuđen na dvanaestogodišnju zatvorsku kaznu uopšte ne postoji:

Ficdžerald: Gospodine Petroviću, ovde kažete: „27. aprila 1992. godine postignut je sporazum između BiH i SRJ o mirnom povlačenju JNA do 19. maja 1992.” Sada, da li prihvatate da takvog sporazuma nije bilo?
Petrović: Što se tiče – izvinite, sporazum?
Ficdžerald: Da nije bilo sporazuma od 27. aprila između BiH i Republike Srbije i Crne Gore – tj. SRJ, da nije bilo sporazuma?
Petrović: Sporazum koji se ovde pominje odnosi se na diskusiju i sporazum u vezi sa povlačenjem JNA iz BiH. Postojao bi neki broj, postojao bi neki datum za ovaj konkretni sporazum i postojalo bi ime organa koji je postigao sporazum.
Fitcdžerald: Dakle, prihvatate da nije bilo sporazuma?
Petrović: Konačna odluka nije doneta.
Ficdžerald: Nije bilo sporazuma.
Petrović: Postojao je sporazum, ne i odluka. Dakle, nije bilo sporazuma u smislu odluke Predsedništva BiH.
Ficdžerald: Dobro, zbog čega kažete da je sporazuma bilo, ukoliko ga nije bilo?
Petrović: Verovatno da reč ili pojam “sporazum” zvuči malo drugačije na engleskom jeziku, pa imamo nesporazum u vezi sa onim što sam pokušavao da kažem i objasnim.
Ficdžerald: Vaš advokat je na Sudu, tokom ispitivanja Dr Malcolma, izjavio da prihvata da sporazum ne postoji. Dr Malcolm je rekao: „Dakle, oni prihvataju da sporazum ne postoji,“ i gospodin Watson je rekao da vi, sedeli ste tamo, prihvatate da u to vreme nije postojao obavezujući sporazum.
Petrović: Ali Dr Malcolm je i sam potvrdio da se o toj temi diskutovalo, i dve strane jesu o tome raspravljale.
Ficdžerald: Čujte, razgovaramo o tome da li je nešto dogovoreno ili ne, i vi prihvatate da nije bilo sporazuma.
Petrović: Što se tiče termina koji ja koristim, to nije ta vrsta sporazuma.
Fitcdžerald: Na suđenju Jurišiću ste tri puta, tokom vaše završne reči, rekli da je postojao sporazum zaključen između BiH i SRJ 27. aprila, zar ne? Tri puta ste to rekli, zar ne, u vašoj završnoj reči u slučaju Jurišić?
Petrović: U slučaju Jurišić, termin “sporazum” je upotrebljavan u istom kontekstu kao i u ovom dokumentu. To znači – nema broja ove odluke, nije doneta.
Ficdžerald: Rekli ste da je zaključen sporazum između BiH i SRJ. To ste rekli tri puta u završnoj reči u slučaju Jurišić.
[Konsultacija između advokata] Ficdžerald: Da, imate to tu. U svakom slučaju pogledajte tamo iza – da li ste dobili paket dokumenata sa unakrsnog ispitivanja?
Petrović: Da, to je ovo.
Ficdžerald: Da, to je unakrsno ispitivanje. Ako biste pogledali iza, tamo vam stoji: “U suprotnosti sa ranije zaključenim sporazumom između BiH…”, i opet na četvrtoj strani: “Sporazum o mirnom povlačenju sa date teritorije, između BiH i SRJ,” četvrta strana, kao i još jednom pre završne reči. Ali pogledajte to na srpskom, iza teksta na engleskom, dole na dnu [govori srpski].
Petrović: Da.
Ficdžerald: Dakle koristili ste ovu lažnu izjavu tri puta u vašoj završnoj reči protiv g. Jurišića, zar ne?
Luis: Gospodine, oklevam da vas prekinem, ali ovde imamo dva pitanja. Zar se on ne bi mogao najpre složiti sa tim da je reč o lažnom dokazu, a tek onda da li je ili nije… ovde imamo dva pitanja.
Ficdžerald: Da li se slažete da je pogrešno reći da je postojao zaključen sporazum između BiH i SRJ od 27. aprila, da je to pogrešno?
Petrović: Ja to ne vidim kao grešku.
Ficdžerald: Ali vi ste je iskoristili tri puta, zar ne, na suđenju Jurišiću, kao deo vašeg slučaja protiv njega.
Petrović: Vi izostavljate jednu činjenicu, vi uopšte ne posvećujete pažnju činjenici da je suđenje Jurišiću povezano sa događajima od 15. maja 1992. godine. Na dan 4. maja, već je bilo razgovora između BiH i SRJ, započetih 27. aprila.
Ficdžerald: Sporazum o kojem govorite u ovim pasusima je onaj od 27. aprila, koji pogrešno opisujete kao sporazum zaključen između BiH i SRJ.
Petrović: Ne u istom kontekstu iz kojeg postavljate ovo pitanje. Kao što sam ranije objasnio, da je postojao konačni sporazum, bio bi saopšten neki broj tog konkretnog sporazuma ili odluke.
Ficdžerald: Da li reč na srpskom sporazum znači zaključeni sporazum?
Petrović: Ne znači.
Ficdžerald: Znači?
Petrović: Ne znači.
Ficdžerald: Dobro. Šta onda znači sporazum?
Petrović: Dve strane diskutuju o izvesnoj temi.
Ficdžerald: Dakle, prevodilac je to potpuno pogrešno shvatio, tri puta govoreći “zaključen sporazum”, i u ovom dokumentu i u zahtevu.

MR FITZGERALD: Yes, right.  Mr Petrovic, you say there in the background, ‘On the 27th of April 1992 the agreement was made between BiH and FRY on peaceful withdrawal of JNA until the 19th of May 1992.’  Now do you accept that there was no such agreement?
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: As far as – sorry, the agreement?
MR FITZGERALD: There was no agreement on the 27th of April between Bosnia and Herzegovina and the Republic of Serbia and Montenegro – of FRY, there was no agreement?
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: The agreement that’s mentioned here –
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: – relates to the discussions and the agreement relating to the withdrawal of the JNA from Bosnia and Herzegovina.
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: There would have been a number, there would have been a date for this particular agreement, and there would have been the name of the authority which reached the agreement.
MR FITZGERALD: So do you accept there was no agreement?
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: A final decision was not made.
MR FITZGERALD: There was no agreement.
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: There was an agreement, there was no decision.  So there was no agreement in the sense of the agreement or the decision made by the Presidency of the Republic of Bosnia Herzegovina 02 [inaudible] 327/92.
MR FITZGERALD: Well why do you say that there was an agreement if there wasn’t one?
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: It is probable that the word or the term ‘agreement’ sounds a bit different in the English language, so there is a misunderstanding in relation to what I was trying to say and explain.
MR FITZGERALD: In Court, your Counsel, when questioning Dr Malcolm, said that it was accepted that there was no agreement.  Dr Malcolm said, ‘So they accept there is no agreement,’ and Mr Watson said they, that’s you, and you were sitting there, accept there wasn’t a binding agreement at that time.
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: But Dr Malcolm himself confirmed that this subject was discussed, and the two sides did discuss this subject.
MR FITZGERALD: Listen, we’re talking about whether something is agreed or not, and you accept there was no agreement.
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: As far as the term that I use, they’re not that kind of agreement.
MR FITZGERALD: In the Jurišić trial you said three times in your closing speech that there had been an agreement concluded between the Bosnia and Herzegovina and the Federal Republic of Yugoslavia on the 27th of April, didn’t you?  Sir, it’s tab 3, third page in of the first speech – sorry, second page at the bottom.  You said it three times, didn’t you, in your closing speech in Jurišić?
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: In the case of Jurišić the term ‘Sporasm,’[?] – or agreement was used in the same context as it is used here in this document.  It means – meaning there is no number of this decision, it is not taken.
MR FITZGERALD: You said concluded agreement between Bosnia Herzegovina and the Federal Republic of Yugoslavia.  That’s what you said three times in the Jurišić closing speech.  Tab 2.
MR PETROVIC: [speaks Serbian] [Discussion amongst Counsel] MR FITZGERALD: Yes, you have it in there.  By all means look behind there, tab 2 of the cross-examination – have you got the cross-examination bundle there?
INTERPRETER: Yes, it’s this.
MR FITZGERALD: Yes, it’s the cross-examination.  If you go to tab 2 behind.  I’m so sorry, it is tab 3.  So you have that in, ‘Contrary to previously concluded agreement between BiH,’ and he says it again on the fourth page, ‘The agreement on peaceful withdrawal from the territory between Bosnia and Herzegovina and FRY,’ fourth page, and he says it again towards the end of the agreement. But just look at the Serbian, page 2 of the Serbian text, which is behind the English text, paragraph 5.  Down at the bottom you see [speaks Serbian]. 
MR PETROVIC: Yes.
MR FITZGERALD: So you used this false statement three times in your closing speech against Mr Jurišić, didn’t you?
MR PETROVIC: [speaks Serbian] MR LEWIS:  Sir, I hesitate to interrupt, but there are two questions there.  Could he just agree whether it’s false evidence, and then whether or not – there are two questions.
MR FITZGERALD: Do you accept that it’s wrong to say that there was a concluded agreement between Bosnia Herzegovina and the Republic of the FRY on the 27th of April, that that’s wrong?
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: I don’t see it as a mistake.
MR FITZGERALD: But you did use it three times, didn’t you, in the Jurišić trial as part of your case against him.
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: You’re omitting the fact, you’re not paying any attention to the fact that the trial of Jurišić relates to the events which took place on the 15th of May 1992.  On 4 May already there were discussions between Bosnia Herzegovina and the Federal Republic of Yugoslavia, which was established on 27 April.
MR FITZGERALD: The agreement you refer to in those passages is an agreement of the 27th of April, which you incorrectly describe as a concluded agreement between Bosnia Herzegovina and the Republic of FRY.
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: Not in the same context as the context on which the question is being asked.  Like I explained before, if there was a final agreement there would have been a number reported of that particular agreement or decision.
MR FITZGERALD: Does the word Sporasm mean a concluded agreement?
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: It doesn’t.
MR FITZGERALD: It does?
INTERPRETER: It doesn’t.
MR FITZGERALD: I see.  What does it mean.  What does Sporasm mean?
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: Two sides are discussing a particular subject.
MR FITZGERALD: So the interpreter got it completely wrong in saying ‘concluded agreement’ three times, both at this and in the request.
MR PETROVIC: [speaks Serbian] INTERPRETER: [No audible English response])

Ilija Jurišić je uhapšen sredinom maja 2007. na beogradskom aerodromu, kada je trebalo da iz Srbije odputuje avionom za Keln. Proglašen je krivim za delo upotrebe nedozvoljenih sredstava borbe. U obrazloženju presude stoji da je Ilija Jurišić, kao dežurni Operativnog štaba javne bezbednosti Tuzla, nakon što je primio naredbu od svog pretpostavljenog, naoružanim jedinicama bošnjačko-hrvatske strane izdao naredbu za napad na kolonu 92. motorizovane brigade JNA koja se mirno povlačila iz tog grada, uprkos sporazumu o povlačenju između bosanskih i jugoslovenskih vlasti. Tom prilikom je ubijen najmanje 51 vojnik, a ranjeno još 50. Tokom postupka Jurišić je negirao da je izdao naredbu o napadu, tvrdeći da je preneo naređenje pretpostavljenog Meha Bajrića, da se na vatru odgovori vatrom. Optužnica protiv Jurišića je podignuta pre nego što je istraga bila završena, dok je u Sarajevu još uvek trajalo saslušanje svedoka po zahtevu Veća za ratne zločine republike Srbije, čime je prekršen zakon.

 
Snežana Čongradin / Matja Stojanović

Peščanik.net, 21.09.2010.

Srodni linkovi: