“Službeni glasnik RS”, br. 29/2007, strana 5 521

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E N J E

o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

1. Iz sredstava utvrđenih Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 115/06, 22/07, 24/07 – ispravka i 27/07), Razdeo 12 – Ministarstvo finansija, funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 499 – Sredstva rezerve – tekuća budžetska rezerva, odobravaju se Ministarstvu kulture sredstva u ukupnom iznosu od 21.000.000 dinara na ime obezbeđenja sredstava za finansiranje organizacije Međunarodnog filmskog festivala autorskog filma na Mećavniku.

2. Sredstva iz tačke 1. ovog rešenja raspoređuju se u okviru Razdela 20 – Ministarstvo kulture, funkcija 820 – Usluge kulture, aproprijacija ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge.

3. O realizaciji ovog rešenja staraće se Ministarstvo finansija.

4. Ovo rešenje objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 401-1640/2007 U Beogradu, 22. marta 2007. godine

Vlada Predsednik, Vojislav Koštunica, s.r.

Pre godinu dana, u vreme slično ovome, dok se čekalo formiranje vlade, na jednoj od svojih sednica tehnički ministri iz G17, DSS i SPO doneli su i ovo “rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve”.

Obratite pažnju, cifra je 230 hiljada evra, datum je mart 2007, a festival je održan 2008. Deset meseci unapred, za pripreme festivala, van odluka komisija, bez ikakvog objašnjenja, ali sa potpisom premijera lično. Onda se vlada šatro promenila, došao je šatro drugi nadležni ministar (DS), ali sve je i dalje bilo okej. Kada je konačno održan, festival je upamćen po bizarnom igrokazu sahrane filma Umri muski, a Međunarodni festival autorskog filma se pretvorio u smotru na kojoj su prikazani uglavnom studentski filmovi sa DV kasetica ili DVD-jeva. Ipak, celokupna elita savremenog srpskog filma i kulture je bila tamo i nije ni pisnula. Malko su tračali i prevrtali očima kada bi sreli po nekog poznanika iz druge Srbije, kao – ma užas, misim stvarno…, ali u stvari, poklonjenje je bilo potpuno. DS kupleraj, filmadžijski šljam, EXIT, B92, sve je stalo u mračnu šumu na vrh brda i žurku od 230 soma evrića zvanu Kosovo je srce Srbije.

Sigurno se svakom patriotskom umetniku u Srbiji može pronaći po neko ovakvo REŠENJE. Dobro sakriveno od javnosti, formilisano jezikom koji ne može da se razume. Svakome po zaslugama – nekome patike iz razbijenog izloga, a nekome ugovor sa javnim servisom, nekome sponzor, nekome brdo, nekome održivi razvoj… Takva umetnost u Srbiji cveta. Ako lepota može da spase čitav svet, šta li sa jadnom malom Srbijicom mogu da urade ovakvi umetnici i ovakve moralne gromade? Možda baš ono što joj se sada dešava?

Ali o tome ne pišu tabloidi i time se ne bavi istraživačko novinarstvo. Našim novinarima se čini da je Službeni glasnik dosadno štivo. A nije. U prilogu imate još malo zanimljivosti. Istina, priča o Georgiju je, za razliku od Kustendorfa, imala određenu simulaciju transparentnog državnog finansiranja, ali lepo je i to videti ovako zvanično napisano.

520 Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E N J E

o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

1. Iz sredstava utvrđenih Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 115/06, 22/07, 24/07 – ispravka i 27/07), Razdeo 12 – Ministarstvo finansija, funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 499 – Sredstva rezerve – tekuća budžetska rezerva, odobravaju se Ministarstvu kulture sredstva u ukupnom iznosu od 80.000.000 dinara na ime učešća Republike Srbije u finansiranju proizvodnje dugometražnog igranog filma “Sveti Georgije ubija aždahu”, po scenariju Dušana Kovačevića, u režiji Srđana Dragojevića, u produkciji producentske kuće “Sveti Georgije ubija aždahu”.

2. Sredstva iz tačke 1. ovog rešenja raspoređuju se u okviru Razdela 20 – Ministarstvo kulture, funkcija 820 – Usluge kulture, aproprijacija ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge.

3. O realizaciji ovog rešenja staraće se Ministarstvo finansija.

4. Ovo rešenje objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 401-1639/2007 U Beogradu, 22. marta 2007. godine

Vlada

Predsednik, Vojislav Koštunica, s.r.

Anonimni umetnik

Peščanik.net, 25.04.2008.