Home »  Dominique Moïsi

10 razloga za veru u Evropu

| 26/05/2012

Mračna proročanstva su često pogrešna, ali mogu i da se ostvare.

Amerika u veku Azije

Amerika u veku Azije | 20/11/2011

Žilavost Amerike možda je suprotnost mnogim slabostima Evrope. Međutim, žilavost neće biti dovoljna.

Geopolitika emocija

Geopolitika emocija | 19/02/2011

Prvo poglavlje iz knjige Geopolitika emocija – Kako politike straha, poniženja i nade prekrajaju svet: Globalizacija izaziva nesigurnost i postavlja pitanje identiteta – konkretno, kroz strah (na Zapadu), nadu (u Aziji) i poniženje (u zemljama trećeg sveta).

Evropa više nije uzvišeni cilj među mladima

| 22/05/2010

Ako mladi pripadnici evropske elite više ne veruju u evropsku budućnost, nešto je baš krenulo naopako. Ako oni ne veruju u Evropu, ko će?

Obamina borba za nadu

| 23/07/2009

Nakon udara ekonomske krize u Americi ima mnogo više kolektivne nade i individualnih strahova. U Evropi je situacija obrunuta. Razlog za to je jednostavan: SAD imaju Obamu, a Evropa je zagovornik države opšteg blagostanja.

Ver peliculas online