Članovi akademske zajednice sa fakulteta i univerziteta u Srbiji pozivaju Vladu Srbije da omogući puno poštovanje slobode okupljanja i slobode izražavanja koje predstavljaju temeljne vrednosti svakog demokratskog društva. Država mora da obezbedi mogućnost za građane Srbije da bez obzira na svoje lično svojstvo uživaju pravo da se okupe i izraze svoje stavove, i na takav način skrenu pažnju na probleme sa kojima se suočavaju.

Smatramo našom građanskom dužnošću da još jednom upozorimo javnost da su pripadnici LGBT populacije jedna od društvenih grupa čiji su pripadnici najčešće žrvte nasilja i diskriminacije. U nekim slučajevima, čak i oni koji se javno zalažu za prava LGBT osoba – bez obzira na sopstvenu seksualnu orijentaciju, mete su verbalnog, fizičkog i psihičkog nasilja.

Mirna okupljanja, kakva je Parada ponosa, uvek predstavljaju konstruktivan način da se u demokratskom društvu pažnja javnosti usmeri na probleme sa kojima se suočava određena društvena grupa. Državni organi su dužni da obezbede zaštitu učesnika javnih skupova, čak i kada stavovi koji se na njima ističu nisu u skladu sa vrednostima drugih građana.

Istovremeno, odgovornost svih političkih partija je da bezrezervno podrže slobodu mirnog okupljanja, s obzirom na to da bi i samo postojanje partija kao garanta demokratskog društva bilo dovedeno u opasnost uskraćivanjem slobode okupljanja. Ovo je jedna od sloboda koja je teškom mukom izvojevana 90-ih godina i zato ne sme biti devalvirana pretnjama grupa koje koriste nasilje kao metod zastrašivanja građana Srbije.

 

Ovaj proglas potpisuju:

Prof. dr Aleksandar Bošković, naučni savetnik; Overseas Fellow, Royal Anthropological Institute

Dr. Biljana Stojković, docent na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Vladimir Vodinelić, Dekan, Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu

Prof. dr Žarko Korać, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Milan Vukomanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Miroslav Prokopijević, naučni savetnik u Institutu za evropske studije u Beogradu

Dr Saša Gajin, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

Biljana Srbljanović, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu

Prof. dr Nikola Samardžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Vesna Rakić Vodinelić, profesor, Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu

Prof. dr Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Dr. Oliver Stojković, docent na katedri za Humanu genetiku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Prof.dr Ivana A. Spasić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr. Ana Martinoli, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu

Dr Dragana Vuković, docent na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Ljubiša Rajić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Ivan Medenica, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu

Dr Tatjana Papić, Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu

Prof. dr Milena Dragićević Šešić, UNESCO Chair in cultural policy and management, University of Arts, Belgrade

Mirjana Karanović, profesor Glume i dekan Akademije umetnosti u Beogradu

Dr. Ana Ivanović, docent na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Dr. Nevena Petrušić, profesor Pravnog fakulteta, Univerzitet u Nišu

Dr. Goran Brajušković, docent na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Saša Ilić, pisac iz Beograda, urednik izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Srbije

Prof. dr Vojin Dimitrijević: „Podsetio bih na čuvenu priču pastora Nimelera. Ako smo danas ravnodušni prema pravima jedne grupe zato što delimo predrasude prema njoj, sutra ćemo mirno gledati kako se razbijaju skupovi pripadnika neke druge manjine, koju još ne mrzimo jer nas tome još nisu naučili. Od verske, preko nacionalne pa do kulturne manjine, od Crnaca pa do ljudi koji nose naočari. Kada ojača agresivna manjina i kad se snabde batinama, doći će na red i većina mirnih građana, koja se agresivnim grupama u stvari najmanje sviđa.“

 
Peščanik.net, 29.09.2011.