Adriana Zaharijević i Natalija Simović

Permanentni dnevnik nasilja

Napravimo mali misaoni eksperiment u kojem glavne uloge imaju devojčica iz tramvaja, Ksenija Radovanović i Marija Lukić. Sve su doživele neki oblik nasilja…