Foto: Peščanik

Сaoпштење

Опструкција већа Факултета довела је до кашњења у доношењу свих одлука, те су се у правном вакууму нашле и колеге са историје које су опструкцији допринеле.