Snježana Kordić

Reagiranje na tekst Borisa Budena

Slobodni Filozofski – U njegovom tekstu povodom Deklaracije o zajedničkom jeziku ima problema suštinske prirode, pa govoriti o njima može biti od šire koristi. Tu on na više mjesta izražava prezir prema znanosti i činjenicama.

Problemi sa Deklaracijom

Christian Voß sa Humboltovog univerziteta u Berlinu i Snježana Kordić daju svoje priloge raspravi o Deklaraciji o zajedničkom jeziku.

Naziv jezika

Hrvati, Srbi i Bošnjaci bez obzira što tvrde suprotno, govore i danas jedan te isti jezik.