Međunarodna konferencija o brojnim pitanjima i aspektima budućnosti Starog Sajmišta – Dom Vojske, Braće Jugovića 19, od 10. do 12. maja 2012.

Mesto na kome se nalazio koncentracioni logor na Sajmištu u Beogradu kao izazov za istoričare i istoričarke, arhiviste i arhivistkinje, urbaniste i urbanistkinje, političare i političarke i za sećanje srpskog društva.

Organizatori:  Savez jevrejskih opština Srbije,  Fondacija Hajnrih Bel,  Fondacija „Sećanje, odgovornost, budućnost” (EVZ)

preuzmite pdf: PROGRAM konferencije

preuzmite pdf: Jovan Bayford – Staro Sajmište

preuzmite pdf: Zbirka pripremnih tekstova za konferenciju


Nacrt programa konferencije:

Preporuka za učesnike koji stignu ranije

Ukoliko budete želeli da posetite Sajmište, ono se nalazi na samo dvadeset minuta hoda od hotela Balkan (za one koji ne žele da čekaju zvanični obilazak u petak kasno popodne)


Četvrtak, 10. maj


18.00:
Registracija učesnika

19.00: Dobrodošlica – Volfgang Kloc, direktor Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu

Otvaranje konferencije:

Predrag Marković – ministar kulture Republike Srbije

Ruben Fuks, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije

Kimberli Men, Međunarodni program za Holokaust Ujedinjenih nacija

Andrej Mirga, OEBS kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (OIDHR), Varšava

Hans-Ulrih Zidbek, zamenik ambasadora Savezne republike Nemačke u Srbiji

Ejal Naor, zamenik ambasadora Izraela u Srbiji

19.30: Uvodničar – David Albahari, književnik

David Albahari u razgovoru sa književnikom Filipom Davidom i Vulfom Kanštajnerom, Univerzitet Binghemton.


Petak, 11. maj


9.00 – 10.30:
Panel 1
Čega se sećati?

Istorija Jevrejskog i Prihvatnog logora 19411944

Šta znamo o istoriji koncentracionog logora na Sajmištu? Koje su istorijske činjenice od značaja za buduće sećanje i dokumentovanje? Postoje li sporni aspekti istoriografije Jevrejskog logora Zemun i/ili Prihvatnog logora Zemun? Sajmište u širem kontekstu perioda nacističke okupacije Srbije – drugi logori, druga mesta komemoracije i tradicija njihove memorijalizacije. Spor u vezi sa istorijskim, društvenim i političkim kontekstom u srpskoj istoriji: uloga Nedićeve vlade.

Moderatorka: Olivera Milosavljević*

Glavno izlaganje: Jovan Bajford/ Milan Koljanin

Učesnici diskusije: Milan Ristović / Kristofer Brauning


11.00 – 13.00:
Panel 2
Koga se sećati?

Različite grupe žrtava nacističkih zločina na Sajmištu (Jevreji, Romi, [srpski] antifašisti, logoraši deportovani u druge logore na prinudni rad itd). Sajmište kao mesto obeleženo stradanjima (Šoa i Porajmos) u Srbiji. Postoje li danas kontroverzna pitanja u vezi sa značajem Sajmišta za sećanje na ove grupe žrtava?

Moderator: Valter Manošek

Glavno izlaganje: Raul Tajtelbaum /Aleksandar Nećak, Danijela Jovanović

Učesnici diskusije: Tomas Luc / Drago Roksandić


14.30 – 16.00:
Panel 3
Povremeno bavljenje sećanjem nakon 1945.

Ignorisanje Sajmišta u Titovoj Jugoslaviji. Inicijative ponovnog otkrivanja i njihov društveno-politički kontekst. Sajmište u doba Miloševića i raspada Jugoslavije. Sajmište u kontekstu jugoslovenskog/srpskog odnosa prema istoriji od 1945. do 2000. Holokaust Jevreja i Roma u jugoslovenskoj / srpskoj istoriografiji, udžbenicima, kulturi (film, književnost…). Holokaust na Balkanu kao mrtva tačka u nemačkom/austrijskom „suočavanju” sa prošlošću u društvenom i političkom smislu.

Moderator: Predrag Milidrag

Glavno izlaganje: Hajke Karge / Olga Manojlović Pintar /Nensi Adler /

Učesnici diskusije: Todor Kuljić*, Martin Bok


16.30 – 19.00:

Poseta
lokaciji Lokacija, postojeće građevine i trenutna namena

Kontekst budućeg komemorativnog kompleksa

Poseta Sajmištu u centru savremenog Beograda. Predstavljanje procene Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda. Stanje raspadanja zgrada i fragmentacija u privatno vlasništvo. Trenutna namena lokacije: Sajmište kao današnja stambena i poslovna zona.

Vođenje: Aleksandra Fulgosi


Subota
, 12. maj


9.00 – 11.00:

Panel
4 Razvijanje sećanja

Globalna perspektiva. Šta je moguće, poželjno, neophodno? Analiza arhiva, građevina, okoline, političke prakse. Primeri dobre prakse i relevantna iskustva drugih: Muzej Holokausta u Budimpešti. Iskustva dvojake istorije nekog mesta (Buhenvald, Zaksenhauzen…). Uporedna analiza procesa današnjeg uređivanja mesta komemoracije (Solun). Komemoracija koja je van „politike prema istoriji” – koncepti emancipacije i autonomije. Stokholmska deklaracija.

Moderator: Tomas Luc

Glavno izlaganje: Vulf Kanštajner / Hajdemari Ul

Učesnici diskusije: Tea Zintbek / Lic Levy/ Vladimir Petrović /Asja Dračan Muntean*


11.30 – 14.00:
Panel 5
Sajmište: Resursi za buduće mesto sećanja i dokumentovanja

1. Arhivi: dokumenti, izvori itd. u raznim arhivima širom sveta. Do sada prikupljeni dokumenti usmene istorije. Dela iz književnosti i drugih grana umetnosti koja se bave Sajmištem i periodom nemačke okupacije Jugoslavije/Srbije.

2. Mesto: Šta se može spasiti? Mogućnosti postojeće i donekle očuvane infrastrukture. Praktična ograničenja. Predlozi kao rezultat studije Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda.

Moderatorka: Branka Prpa

Prezentacije a) Simon Valter / Emil Kerenji

Prezentacije b) Aleksandra Fulgosi* ili Milica Grosdanić* direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grad Beograda

Učesnici diskusije: Katarina Živanovic* /predstavnici relevantnih institucija i arhiva

3. Planirani poduhvati: Budući razvoj Sajmišta na dnevnom redu gradskih i republičkih vlasti. Razvoj memorijalnog centra, mesta susreta, dokumentacionog centra. Odluka Grada Beograda iz 1998. godine. Trenutni urbanistički planovi Grada Beograda. Nadležnosti republičkih i gradskih ustanova. Obaveze međunarodne zajednice. Postojeći predlozi na lokalu.

Moderator: Volfgang Kloc

Glavno izlaganje: Ivana Milenković*, Željko Ožegović*,

Učesnici diskusije: Nikola Radić Lucati, Maja Popović, Gordan Paunović


15.00 – 16.30
:
Panel 6 Desetogodišnja perspektiva

Stvaranje nacionalne/međunarodne fondacije za Sajmište? Realizam umesto vizija? Spisak glavnih prioriteta: šta se mora odmah preduzeti, šta se može preduzeti, šta nemoguće?

Moderator: Vladimir Petrović*

Glavno izlaganje: Uve Nojmerker , Hajde-Mari Ul


17.00: Umesto zaključka

Volfgang Kloc

Sajmište u sveukupnom kontekstu evropskog sećanja na istoriju XX veka.

*učešće još nepotvrđeno

Peščanik.net, 09.05.2012.