Putujuće Tehransko Bijenale je putujuća izložba i manifestacija multimedijalnog karaktera koja ima za cilj da se poveže sa mestom održavanja i uspostavi značajnu razmenu i saradnju sa domaćim okruženjem.

„Urban Jealousy“ je nastalo kao potreba i želja mladih ljudi za komunikacijom sa svetom. Ovo je globalna potreba mladih koji kroz metafore izražavaju svoj položaj u odnosu na savremenu, visoku kulturnu scenu. Značaj održavanja izložbe u Beogradu je proširivanje, bogaćenje i promocija kulturne razmene, razumevanje drugačijih kultura kao i interreagovanje mladih ljudi.

Kustosi i organizatori izložbe su Amirali Ghasemi (Iran) i Serhat Köksal (Turska). Berlin je bio druga stanica održavanja bijenala posle Istanbula. Posle Beograda, bijenale odlazi u London.

 
Centar za kulturnu dekontaminaciju

Peščanik.net, 09.04.2009.