U petak 16. decembra u 20.00, održaće se projekcija filma Marx Reloaded (prvi put sa titlom na srpskom jeziku), i diskusija pod nazivom Crvena ili plava pilula? u CZKD, Birčaninova 21. Ovo je prvi u nizu od tri javna događaja koji će se odvijati u periodu od 16. decembra 2011. do kraja marta 2012. godine.

Učesnici:

Jason Barker, teoretičar, scenarista i reditelj filma;

Želimir Žilnik, režiser;

predstavnik studentskog Plenuma Filozofskog Fakulteta u Beogradu.

Razgovor moderira: Milan Rakita, sociolog


Program
:

Dokumentarni animirani film Marx Reloaded (52 min) scenariste i režisera Jasona Barkera inspirisan je delom Karla Marksa. Film iznova aktuelizuje teorijske i praktične domete Marksovih analiza kapitalizma i tematizuje ključne probleme današnjice kroz niz intervjua sa vodećim svetskim filozofima i teoretičarima poput Antonio Negrija, Majkla Harta, Slavoja Žižeka, Petera Sloterdijka, Alberta Toscana, Žaka Ransjera i dr.

Nakon projekcije filma uslediće razgovor o temama zastupljenim u filmu pod nazivom Crvena ili plava pilula?. Učesnici razgovora pokušaće da revalorizuju i aktuelizuju značaj marksističke perspektive u kontekstu aktuelne ekonomske i političke krize kapitalizma. Da li je kapitalizam na ivici propasti ili je aktuelna kriza neoliberalizma samo još jedna u nizu cikličnih fluktuacija unutar istorijskog razvoja kapitalizma? Da li nam Marksova radna teorija vrednosti i kritika kapitalizma mogu zaista pomoći da razumemo sistem koji je zagospodario najvažnijim aspektima našeg života i na koji način? Da li nam je danas potreban novi Manifest komunističke partije? Na koji način se posledice aktuelne krize reflektuju u polju visokog obrazovanja? Kakvi su potencijali, forme i perspektive alternativne produkcije znanja u uslovima privatizacije i komercijalizacije obrazovnog sistema kod nas i u svetu? Problematizacija koncepta javnog dobra u umetnosti i kulturi i kakvi su aktuelni potencijali otpora neoliberalnim politkama privatizacije, komercijalizacije i komodifikacje znanja, umetnosti i kulture, te perspektive i mogućnosti formiranja transglobalnog pokreta otpora krizi i kapitalizmu – samo su neka od pitanja o kojima će se govoriti tokom diskusije.

Više o filmu: Marx Reloaded

Centar za kulturnu dekontaminaciju, 14.12.2011.

Peščanik.net, 14.12.2011.

MARKS