Mala Kruša, 25. i 26. mart 1999.

Dana 25. i 26.03.1999. godine, u Maloj Kruši/Krushë e Vogël (opština Prizren, Kosovo), srpske snage ubile su 114 albanskih muškaraca.

Udružene snage Vojske Jugoslavije (VJ), i Posebnih Jedinica Policije (PJP) iz Prizrena, Niša i Novog Sada, započele su 25.03.1999. godine ofanzivu protiv OVK u selima između Prizrena/Prizren i Orahovca/Rahovec (Bela Crkva/Bellacërkë, Celina/Celinë, Velika Kruša/Krushë e Madhe, Mala Kruša/Krushë). Više od 500 meštana Male Kruše/Krushë e Vogël sklonilo se u vinograde i šumarke iznad sela. Pripadnici 23. odreda PJP su izjutra 25.03.1999. blizu glavnog puta kroz selo uhapsili i predali lokalnim jedinicama SUP Prizren devetoricu meštana koje su oni zatim streljali u kući Sabita Qollaku, nakon čega su kuću spalili. Toga dana, na različitim mestima u selu ubijena su još najmanje trojica meštana. U sumrak, izbegli meštani su se spustili do mahale Batusha na obodu sela.

Sutradan, 26.03.1999, oko 10:00 časova, desetak srpskih policajaca praćenih nekolicinom lokalnih Srba, opkolilo je mahalu Batusha. Naredili su civilima da se okupe u jednom dvorištu, a nakon toga su odvojili 107 muškaraca starosti između 14 i 73 godine a ženama i deci, uz psovke i uvrede, naredili da idu u Albaniju. Zadržanim muškarcima su oduzeli dokumenta i dragocenosti, a zatim su ih sa rukama na potiljku sproveli do kuće Qazima Batushe. Naterali su ih da uđu u kuću, da bi nakon pola sata nekoliko policajaca iz automatskog oružja sa prozora i vrata počelo da puca, usmrtivši gotovo sve muškarce. Jedan od policajaca je ušao u kuću i iz pištolja pucao u žrtve koji su davale znake života. Kada je izašao, petorica meštana su uspela da iskoče kroz prozor i spasu se. Nakon toga, kuća je spaljena, a zatim minirana.

Posmrtni ostaci 85 meštana Male Kruše/Krushë e Vogël ubijenih 25. i 26.03.1999. godine i dalje nisu pronađeni i njihova imena nalaze se na listi nestalih lica MKCK. Pretpostavlja se da su ostaci spaljenih tela pokupljeni bagerom i bačeni u reku Beli Drim. Delovi tela 17 meštana ubijenih u Qazimovoj kući ili u pojedinačnim incidentima u selu ekshumirani su u selu i na obali reke Beli Drim u julu 1999. od strane britanskog forenzičkog tima u sastavu KFOR-a i kasnije identifikovani.

Jedan od pripadnika 23. odreda PJP koji je učestvovao u blokadi Male Kruše/Krushë e Vogël, svedočio je pred Međunarodnim Tribunalom za bivšu Jugoslaviju (MKTJ pod zaštitnim merama [svedok K-25], 09. i 10.07.2002. godine na suđenju Slobodanu Miloševiću [IT-02-54, Milosevic], i 11. i 12.10.2006. godine na suđenju Milanu Milutinoviću i ostalima [IT-05-87, Milutinovic et al]), gde je između ostalog opisao ubistva meštana uhapšenih 25.03.1999. godine.

Nadležni organi Republike Srbije do sada nisu pokrenuli ni jedan postupak protiv odgovornih za ovaj zločin.


Podujevo, 28.03.1999.

Tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, 28. marta 1999. godine jedinica rezervnog sastava MUP-a Republike Srbije “Škorpioni“ u akciji etničkog čišćenja albanaca iz Podujeva ubili su 14 članova porodice Bogujevci i Duriqi.

U dvorištu Halima Gashija ubijeno je sedmoro dece i sedam žena: Shpetim (1989) i Shpend (1986), sinovi Safeta Bogujevci, njegova supruga Sala (1960), Nora (1984), ćerka Seljatina Bogujevci, njegova supruga Shefkate (1956), Shehide Bogujevci (1932), Nefise Bogujevci Llugaliu (1945), sestra Seljatina i Safeta, njena snaja Fezdrije Llugialiu (1978), Dafina (1990), Arber (1992), Mimoza (1995) i Albin (1997), deca Envera Duriqi, Fitnete (1963), Enverova supruga i Isma (1930), Enverova majka.

Tom prilikom teško su ranjeni Saranda (1985), Safetova ćerka, i Seljatinova deca Fatos (1986), Jehona (1988), Lirie (1990) i Genc (1993).

Zbog zločina u Podujevu Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu pravosnažno je osudilo pripadnike “Škorpiona” Željka Đukića, Dragana Medića i Dragana Borojevića na po 20 godina zatvora, a Miodraga Šolaju na 15 godina zatvora.

Pripadnik “Škorpiona” Saša Cvjetan je 2005. pravnosnažno osuđen na 20 godina zatvora.

 
Fond za humanitarno pravo, 28.03.2011.

Peščanik.net, 28.03.2011.

Srodni tekst: