Imajući u vidu sve ozbiljnije pretnje i javno demonizovanje organizacija za ljudska prava, koje je kulminiralo objavljivanjem tzv. crnog spiska nevladinih organizacija i najavom krivičnih prijava protiv nekih od njih, kao i spiska nepodobnih medija, organizacije civilnog društva usvojile su Deklaraciju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Organizacije koje potpisuju Deklaraciju najavljuju zajedničko delovanje u oblasti zaštite branitelja/ki ljudskih prava i zagovaranje kreiranja adekvatnih politika i praksi državnih institucija u ovoj oblasti.

Deklaraciju potpisuju:

Žene u crnom, Regionalni centar za manjine, Rekonstrukcija ženski fond, Građanske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Dokukino, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Komitet pravnika za ljudska prava, Autonomni ženski centar, Centar za unapređenje pravnih studija, Kuća ljudskih prava, Labris, Beogradski centar za ljudska prava, Gej strejt alijansa, Centar za kulturnu dekontaminaciju.

 

DEKLARACIJA

 
Pozivajući se na Deklaraciju o zaštiti branitelja/ki ljudskih prava, koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 08. marta 1999. izričito naglasivši da država mora da preduzme sve neophodne mere kako bi branitelje/ke ljudskih prava zaštitila od svih oblika nasilja, pretnji, odmazde, diskriminacije, pritiska i dr;

Imajući u vidu sve ozbiljnije pretnje i u javnosti demonizovanje organizacija za ljudska prava koje je kulminiralo objavljivanjem tzv. crnog spiska nevladinih organizacija i najavom krivičnih prijava protiv nekih od njih (11.09.2012), kao i spiska medija (03.12.2012);

Uzimajući u obzir činjenicu da je Ustavni sud Srbije odbio da zabrani, te omogućio dalje nesmetano delovanje organizacija koje šire mržnju, netrpeljivost i pozivaju na linč pripadnika/ca različitih manjinskih grupa i dovode u pitanje osnovna Ustavom i zakonima garantovana ljudska prava;

Konstatujući pasivnost i nezainteresovanost državnih institucija da se angažuju u odbrani ljudskih prava, zaštiti branitelja/ki ljudskih prava i osude organizacije koje šire mržnju i netrpeljivost čime se i dalje podstiče klima nekažnjivosti, a samim tim stvara atmosfera nebezbednosti branitelja/ki ljudskih prava, kao i svih građana i građanki u Srbiji,

 
Zahtevamo:

– Da država ispunjava svoje međunarodne obaveze koje se odnose na poštovanje ljudskih prava i punu primenu međunarodnih standarda ljudskih prava, te da braniteljima/kama ljudskih prava pruži adekvatnu i delotvornu zaštitu u slučajevima napada na njih zbog njihovog angažmana na odbrani i unapređenju ljudskih prava.

– Od relevantnih državnih institucija da se javno oglase povodom objavljivanja crne liste nevladinih organizacija i medija i da javno osude ovaj čin javne stigmatizacije i linča organizacija za ljudska prava i medija. Napominjemo da osim Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, nijedna državna institucija nije našla za shodno da osudi objavljivanje ovog spiska. Ukoliko to ne učine, smatraćemo ih saučesnicima u nasilju nad svima nama koji branimo ljudska prava.

– Da se spreči dalje protivustavno delovanje organizacija koje šire mržnju i netrpeljivost, bilo da je reč o registrovanim udruženjima građana ili neformalnim grupama.

Organizacije potpisnice Deklaracije najavljuju zajedničko delovanje u oblasti zaštite branitelja/ki ljudskih prava i zagovaranje kreiranja adekvatnih politika i praksi državnih institucija u ovoj oblasti:

Žene u crnom,
Regionalni centar za manjine,
Rekonstrukcija ženski fond,
Građanske inicijative,
Inicijativa mladih za ljudska prava,
Dokukino,
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji,
Komitet pravnika za ljudska prava,
Autonomni ženski centar,
Centar za unapređenje pravnih studija,
Kuća ljudskih prava,
Labris,
Beogradski centar za ljudska prava,
Gej strejt alijansa,
Centar za kulturnu dekontaminaciju
.

U Beogradu, 10.12. 2012.

 
Peščanik.net, 10.12.2012.