Da li mogu da se zarađuju različite plate za isti rad? Naravno, i to iz više razloga koji određuju tržište rada. No, poređenja obično nisu jednostavna. Neko ko radi u provinciji često prima manju platu nego onaj koji radi isti posao u glavnom gradu. To bi trebalo da znači da je rad u glavnom gradu manje privlačan, pa je potrebno da plata bude veća da bi bilo zainteresovanih da u njemu rade.

No, obično, kada se uzmu u obzir sve okolnosti koje određuju stvarnu vrednost plate, rad u provinciji najčešće ide sa većom platom. Da bi se, dakle, zaposlili ljudi u provinciji, potrebno je da zarađuju više nego kada bi radili u gradu.

Naravno, ako posla ima više u glavnom gradu, provincija će se naći u veoma nezavidnom položaju, jer će imati veću stopu nezaposlenosti, što će uticati negativno na visinu plate koja se može zaraditi. A to će opet terati na iseljavanje, koje može dodatno da pogorša stanje u nerazvijenim područjima.

Dodatan negativan činilac jeste što nerazvijena područja nemaju sredstava da poboljšaju opšte uslove života, jer su slabi izvori budžetskih sredstava. Tako da rđavi izgledi za zapošljavanje, niske plate i rđav kvalitet života mogu međusobno da se uslovljavaju i da znatno povećaju nivo plate koja bi bila dovoljna da bi se podstaklo zapošljavanje u provinciji.

Recimo, duple plate na Kosovu bi mogle da budu dovoljne da se čeka na bolji posao izvan Kosova, što je verovatno i razlog što nije uvek izvesno koji se tačno rad njima plaća? Za produktivan rad je to verovatno nedovoljna naknada, a kao subvencija je to nepravično, što je verovatno imao u vidu Ustavni sud kada je ocenio da su duple plate neopravdane.

 
Blic, 18.08.2010.

Peščanik.net, 18.08.2010.


The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija