Grafit: Ugly Boys
Foto: Slavica Miletić

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je juče da je Upravi kriminalističke policije dat nalog da istraži slučaj objave delikatnih fotografija i snimaka žena na jednoj grupi na mreži Telegram i poručio da će policija one koji su to postavili naći i da će oni biti kažnjeni.

„Jutros sam razgovarao sa direktorom policije Vladimirom Rebićem i on je, na moju molbu, već dao odgovarajuća naređenja Upravi kriminalističke policije da se pozabavi ovim“, rekao je ministar i dodao: „Oni koji su te snimke i fotografije bez saglasnosti postavili, koji mogu tako da pogaze nečiju intimu i zloupotrebe nečije poverenje ne mogu se nazvati ljudima. Oni će biti predmet naše obrade, naći ćemo ih i kazniti. U srpskom društvu tako nešto neće se tolerisati. Ne može niko nečiju fotografiju, kako god i kada god da je nastala, bez saglasnosti onoga ko je na fotografiji, objaviti i da se nada da će mu to proći nekažnjeno“.

I u istom energičnom, žestokom tonu ministar je svoje izlaganje gotovo emocionalno završio rečima: „Ti koji misle da su veći muškarci zato što se iživljavaju na nekome i zato što su zloupotrebili nečije poverenje, treba da znaju da će se upoznati sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i da će sigurno biti kažnjeni, kao što zaslužuju“.

Lično, kao verujem i velika većina normalnih ljudi, smatram da je deljenje delikatnih fotografija i video snimaka devojaka i žena na društvenim mrežama bez njihovog pristanka apsolutno nedostojan, mizeran, opskuran postupak primitivnih i nemoralnih ljudi vredan svakog prezira.

Vredan ne samo prezira već i kazne, jer to što su uradili je, na sreću, i našim Krivičnim zakonikom (KZ) predviđeno kao krivično delo. KZ u čl. 145 st. 1 predviđa da će se onaj ko objavi ili prikaže portret, fotografiju, film bez pristanka lica koje je na njima prikazano i time osetno zadre u lični život tog lica, kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine, a da će se (st. 2) službeno lice, ako delo učini u vršenju službe, kazniti zatvorom do tri godine.

Nema sumnje da sa radi o krivičnom delu, odnosno više krivičnih dela. Ali uprkos tome se povodom energične akcije ministra i policije, neizbežno otvara jedno vrlo važno pitanje.

Naime, u čl. 153, u kom se uređuje gonjenje za krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, KZ predviđa da se za delo iz čl. 145 st. 1, dakle delo o kome govorimo, gonjenje preduzima po privatnoj tužbi. To znači da (dopadalo nam se to ili ne) povodom objavljivanja fotografije ili filma na društvenim mrežama, postupak može biti pokrenut ako osoba koja smatra da je oštećena podnese privatnu tužbu. Javni tužilac i policija ne mogu da postupaju po službenoj dužnosti.

A ministar eto obaveštava javnost da policija ipak postupa: O kakvom je to postupanju i na osnovu čega reč? Čak i da prekoračujući ovlašćenja prikupe sve dokaze potrebne i dovoljne za osudu i predaju ih javnom tužiocu, on ne bi mogao da pokrene postupak, nije ovlašten, delo se ne goni po službenoj dužnosti!

Zato bi zaista valjalo da ministar i direktor policije javnosti objasne šta je svrha ove akcije? Naravno, pod pretpostavkom da je to uopšte moguće.

Zemlja nam je suočena sa kriminalom i korupcijom dramatičnih razmera, pa je od egzistencijalnog značaja da u borbi s njima počnemo beležiti daleko bolje rezultate. U takvoj situaciji, a i generalno, žalosno je i neprihvatljivo da se policija upušta u akcije (bez obzira na to da li su stvarne ili fiktivne, samo za javnost) za koje shodno nedvosmislenim odredbama KZ-a nema ovlašćenja, pa one ne mogu dati korisne efekte samo zato što ministar procenjuje da će se narodu sigurno dopasti kad to čuje. Značaj i uloga i krivičnog zakonika i institucije policije, u bar iole odgovornom društvu jeste, moraju biti daleko, nesrazmerno važniji od politikantskog samoreklamerstva.

Autor je advokat i bivši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Peščanik.net, 10.03.2021.