Pretresno veće Međunarodnog suda danas (27.08.08.) je izdalo nalog umesto optužnice protiv Florence Hartmann po dve tačke za nepoštovanje Međunarodnog suda.

Nalogom se Hartmannova, nekadašnji portparol tužioca Međunarodnog suda, obavezuje da se pojavi na sudu 15. septembra 2008. godine u 15:00 časova.

Pretresno veće “nalaže krivično gonjenje Florence Hartmann zbog svesnog i hotimičnog obelodanjivanja informacija čime se svesno oglušila o nalog jednog sudskog veća“.

U nalogu se navodi da je Hartmannova navodno autor teksta objavljenog 2007. i 2008. godine u kojem su obelodanjene informacije u vezi s poverljivim odlukama Žalbenog veća Međunarodnog suda u predmetu protiv Slobodana Miloševića.

U nalogu se navodi da je, “Florence Hartmann znala da su te informacije poverljive u momentu kada su obelodanjene, da je naloženo da se odluke iz kojih su ove informacije potekle zavedu kao poverljive i da obelodanjivanjem ovih informacija objavljuje poverljive informacije javnosti”.

sa sajta haškog suda, 27.08.2008.

Rezime knjige Florans Artman objavljene 2007.

Tekst Florans Artman na sajtu Bosanskog instituta (na engleskom)

Tekst Florans Artman na sajtu Bosanskog instituta (na srpskom)

Peščanik.net, 29.08.2008.