Dvadeset i pet polaznika/ca “Škole za mlade lidere” iz Prištine posetiće Beograd u okviru Viziting programa Inicijative mladih za ljudska prava (Inicijativa), od 19. do 21. decembra 2010. godine.

Tokom trodnevnog boravka u Beogradu, mladi iz Prištine posetiće Skupštinu Srbije, političke partije, fakultete, redakcije medija, kulturne ustanove…

Srešće se i sa predstavnicima Demokratske omladine, a u Fondu za humanitarno pravo će prisustvovati predavanju o inicijativi za formiranje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji (REKOM), i “Kosovskoj knjizi pamćenja”.

“Akademiju za mlade lidere” organizuje Inicijativa na Kosovu, kako bi se kod mladih razvilo kritičko promišljanje društvenih, političkih i kulturnih tema.

Kroz Viziting program Inicijative mladih za ljudska prava od 2003. godine je prošlo više od 2000 mladih ljudi, kojima je to bio prvi susret sa Beogradom i/ili Prištinom. Cilj ovog programa razmene mladih je da se sruši “zid” između kosovskog i srpskog društva, i da se mladima kroz direktno iskustvo života u dva grada omogući uvid u stvarnu situaciju i društvene promene u Srbiji i na Kosovu.

 
Inicijativa mladih za ljudska prava, 17.12.2010.

Peščanik.net, 18.12.2010.