Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji vas obaveštava da napušta Regionalnu komisiju za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima (REKOM). Takođe, naša organizacija, kao i njeni predstavnici, više neće učestvovati u aktivnostima vezanim za REKOM.

Do ove odluke Helsinški odbor za ljudska prava došao je nakon ozbiljne rasprave između članova i zaposlenih, na osnovu koje je zaključeno da Helsinški odbor ne može da ima odgovarajuću ulogu u ovom projektu. Mišljenja smo, naime, da je pristup REKOM, mada metodološki legitiman, nedovoljno sveobuhvatan.

 
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 15.05.2010.

Peščanik.net, 14.05.2010.