Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Helsinški odbor za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava najoštrije osuđuju saopštenje Sindikata srpske policije kojim je pokušano opravdavanje torture nad Danijelom Stojanovićem koja se jasno vidi na snimku koji je uzburkao javnost.

U saopštenju od 04.07.2011. godine Sindikat tvrdi da je Danijel Stojanović uhvaćen u krađi čokolade na jednoj benzinskoj pumpi par dana posle prijema kod ministra Dačića. Kao dokaz tome na Youtube stranici Sindikata je postavljen snimak neidentifikovanog mladića koji izgleda kao da krade, međutim, iz snimka se ne može pouzdano utvrditi da li se radi o Danijelu Stojanoviću.

U saopštenju se dalje negira činjenica da je vršena tortura nad mladićem, isticanjem da je batinjanje mladića bilo „udaranje policije po mišićima (ne po vitalnim organima), uvaženog člana našeg društva koji u svojoj karijeri ima oko 18 krivičnih dela krađe, teške krađe i razbojničke krađe“.

Apelujemo na sve državne organe i nezavisne institucije da reaguju povodom ovakvih izjava predsednika sindikata policije kako bi se iskorenilo shvatanje da je opravdano vršiti torturu nad licima za koja se sumnja da su izvršili krivična dela, a i kako bi se zaštitilo dostojanstvo građana i demokratske vrednosti države.

Podsećamo da tortura predstavlja jednu od najtežih povreda ljudskih prava i ljudskog dostojanstva i da ovakve izjave predstavljaju ozbiljno ugrožavanje ljudskih prava koja su zaštićena Ustavom Republike Srbije i brojnim međunarodnim konvencijama.

Napominjemo da Srbija još uvek nije uspostavila Nacionalni mehanizam za prevenciju torture, na koji se obavezala ratifikacijom Opcionog protokola uz Konvenciju Ujedinjenih Nacija protiv torture, i apelujemo na državne organe da što pre preduzmu neophodne korake kako bi došlo do njegovog formiranja i kako bi se omogućila što uspešnija borba protiv torture.

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Helsinški odbor za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava

 
Peščanik.net, 09.07.2011.