Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je još pre dvadeset dana održavanje ovogodišnje Parade ponosa nazvao testom društvene i političke emancipacije Srbije. Odbor je već tada konstatovao da vlast već isuviše okleva u preduzimanju odgovarajućih mera protiv poziva na nasilje i da će zato biti i suodgovorna ukoliko i ove godine Paradu bude pratio talas bezumnog nasilja i nesputane destrukcije.

Danas, dva dana uoči najavljenje Parade, Odbor može samo tome da doda sledeće: bude li Parade država će položiti test i pokazati da postoji, ne bude li održana, pod bilo kojim izgovorom, pokazaće da jednostavno ne postoji ili kao da ne postoji koliko je nemoćna i neodlučna.

Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas sa pravom ukazuje da „svako pravo nosi i odgovornost“. Najveću odgovornost u svemu ipak snosi pravo na vlast.

 
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 30.09.2011.

Peščanik.net, 30.09.2011.