Firma čiji je vlasnik sestra Slobodana Homena, bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu pravde, dobila je iz Fonda za razvoj Republike Srbije kredit od 34 miliona dinara uz kamatu od samo 0,5 odsto godišnje, saznaje Pištaljka. Kredit za koji će platiti petogodišnju kamatu od samo 4.745 evra sestra državnog sekretara dobila je 2009. godine a odluku upravnog odbora fonda o dodeli kredita potpisao je Mlađan Dinkić, tada predsednik UO.

Fabrika izolacionih materijala i ambalaže Fima a.d. iz Mionice, čiji je vlasnik Jelena Homen Tasić, zastupnik preduzeća njen muž Milan Tasić, a predsednik Upravnog odbora u to vreme njen i Slobodanov otac Borivoje Homen, ovaj povoljni kredit je dobila na period od pet godina sa grejs periodom od godinu dana. Preduzeće Fima a.d. se Fondu za razvoj obratilo 27.5.2009. godine sa zahtevom za dodelu sredstava „za podsticaj i razvoj nerazvijenih opština u Republici Srbiji“. Od Fonda je zatražen kredit od 40 miliona dinara i to za nabavku opreme koja bi trebalo da „unapredi proizvodnju izolacionog materijala i ambalaže“. Upravni odobor Fonda je na sednici održanoj 1.10.2009. godine odobrio kredit u iznosu od 34 miliona dinara.

O odobrenju kredita preduzeću Jelene Homen-Tasić na sednici UO Fonda za razvoj odlučivali su: Mlađan Dinkić, Slobodan Milosavljević, Slobodan Ilić, Zoran Martinović (zamena za Rasima Ljajića) i Rajko Perić (zamena za Milutina Mrkonjića). U zapisniku se navodi da su sednici prisustvovali predsednik komisije Fonda za razvoj Verica Kalanović, Dinkićev šef kabineta Ivica Kojić, direktorka Fonda Olivera Božić i druga lica iz stručne službe Fonda.

Direktorka Fonda za razvoj i direktor Fima a.d. potpisali su 22.10.2009. godine ugovor o investicionom kreditu, a pun iznos kredita od 34 miliona dinara transferisan je korisniku kredita 26.11.2009. godine. A da će kredit biti uredno vraćen Fima a.d. je garantovala svojom poslovnom zgradom od 2.487 metara kvadratnih, na koju je uspostavljena hipoteka u vrednosti od 364.924,33 evra, koliko inače iznosi glavnica duga i kamata po spornom kreditu. Odluku o uspostavljanju hipoteke potpisao je 25.4.2009. godine Borivoje Homen, tadašnji predsedik Upravnog odbora preduzeća iz Mionice.

Amortizacioni plan kredita najbolje ilustruje koliko je zapravo povoljan kredit koji su od države dobili otac, sestra i zet tadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu pravde Slobodana Homena. Naime, preduzeće Fima a.d. kredit treba da vrati u 20 rata koje dospevaju na naplatu na svaka tri meseca, a čiji iznos se kreće od 17.825 evra do najviše 18.256 evra. Pri svakoj tromesečnoj uplati rate glavnice duga, korisnici kredita treba da plate i simboličnu kamatu od 0,5%, odnosno iznos od najviše 453 evra do najmanje 22 evra. Drugim rečima, prosečna tromesečna uplata po osnovu kamate iznosi svega 237 evra, tako da je zbir ukupne kamate po ovom kreditu svega 4.745 evra. U prevodu, to znači da je preduzeće Fima a.d. je dobilo 360.852 evra, a do 30.9.2015. godine državi treba da vrati 365.598 evra.

U godini u kojoj je dobijen povoljan kredita iz Fonda za razvoj, Jelena Homen-Tasić imala je većinski paket od 91% akcija u kapitalu Fabrike izolacionih materijala i ambalaže Fima a.d. iz Mionice. Danas je akcionarsko društvo Fima preregistrovano u Fima d.o.o. i vlasnik 100% udela u društvu je Jelena Homen-Tasić, direktor preduzeća je Vlada Ćosić, dok je Milan Tasić, muž Jelene Homen-Tasić i zet Slobodana Homena, upisan kao zastupnik.

U periodu kada je odobren povoljan kredit Fonda za razvoj, otac državnog sekretara, Borivoje Homen, bio je predsednik Upravnog odbora preduzeća Fima a.d., dok je predsednik Nadzornog odbora u toj firmi bio izvesni Zdravko Homen. Zdravko Homen je istovremeno zaposlen kao pomoćnik generalnog direktora porodične firme Homenovih Dikem Chemical d.o.o. iz Beograda, čiji je direktor Borivoje Homen. Ovo preduzeće posluje u sastavu preduzeća Inova d.o.o. iz Beograda, koje je u vlasništvu Dušanke Subotić-Homen.

Saradnik Pištaljke je istraživao pod kakvim bi uslovima jedno privatno preduzeće moglo da se zaduži kod komercijalnih banaka. Raznovrsna ponuda na bankarskom tržištu pokazuje da je nemoguće ugovoriti investicioni kredit za nabavku mašina i opreme bez kamatne stope od minimum 10%, a u zavisnosti od banke, ona može da dostigne i 20% na godišnjem nivou.

Primera radi, za investicioni kredit kod Komercijalne banke neophodno je učešće od oko 20% iznosa kredita i neki od instrumenata obezbeđenja naplate kredita. U slučaju kupovine mašina i opreme, grejs period za otplatu kredita je 6 meseci, dok bi nominalna kamatna stopa iznosila između 10,5% i 11,95%. To znači da bi preduzeće koje uzima kredit od 360.852 evra moralo da prvo položi depozit u visini do 72.170 evra i da za otplatu glavnice i duga na kraju izdvoji iznos od 400.951 evro do 403.973 evra. A to je najmanje za 35.353 evra skuplje od kredita koje je preduzeću Fima a.d. odobrio državni Fond za razvoj.

Prema podacima kojima Pištaljka raspolaže, preduzeće Fima a.d. je 2006. godine uzelo kredit kod Komercijalne banke sa kamatnom stopom od 5,19%, dok je 2009. godine zaključilo ugovor o finansijskom lizingu sa Rajfajzen bankom uz kamatnu stopu od 12,78%. Saradnik Pištaljke od maja 2011. godine pokušava da od Fonda za razvoj, u skladu sa zakonom, dobije podatke pod kojim uslovima je ta institucija odobrila kredit preduzeću Fima a.d. iz Mionice. Uz neobjašnjivo kašnjenje od 15 meseci odgovor je stigao u avgustu ove godine, nakon što je uložena žalba Povereniku za informacije i nakon što je po drugi put upućena urgencija rukovodstvu Fonda da postupi po zahtevu.

Pištaljka je i ranije istraživala i ukazivala na netransparentno kreditiranju preduzeća koja su bliska režimu sredstvima Fonda za razvoj Republike Srbije. Redakcija Pištaljke uputila je javni poziv Republičkom javnom tužilaštvu i Agenciji za borbu protiv korupcije da ispitaju rad Fonda za razvoj, zbog sumnje da ta institucija zloupotrebljava novac građana.


Prilozi:

  • Amortizacioni plan otplate kredita

Ivan Ninić, Pištaljka, 26.08.2012.

Peščanik.net, 28.08.2012.