Iako još nismo izašli iz 2005. i ne zna se koliko će tačno iznositi inflacija u ovoj godini, sa sigurnošću se može reći da će biti mnogo viša nego od projekcije Vlade Srbije. Projekcija je iznosila 9,1%, a događaji su je opovrgli već sredinom godine. Za 11 proteklih meseci inflacija iznosi 15,2% i ako u decembru bude oko 2%, onda će biti 17,2%, a Vladina projekcija biće demantovana za čitavih 90%.

Po stopi inflacije Srbija je daleko najgora zemlja u Evropi, sledeća zemlja ima tek 7%. To nameće pitanje, je li Srbija u Evropi ili Africi.

U normalnoj zemlji bi guverner i ministar finansija dobili otkaz. Ovde to ne samo da nije slučaj, nego su dve pomenute osobe jedna drugoj čitave godine prebacivale odgovornost za visoku i rastuću inflaciju. Ministar je čak nudio opkladu dva puta, da inflacija neće preći najpre 13,7% a onda 17%. Ponuda za opkladu bi bila kredibilna samo da je založio svoj položaj. Pošto nije, svi su mogli znati da od tih brojki nema ništa.

Šta će 2006. biti sa inflacijom. Vlada kaže biće 9,3%. Ako bi Vlada promašila kao u 2005, onda bi stopa u 2006. bila oko 18%. Ali, takvo mehaničko projektovanje nije dobar metod. U tabeli su moje i Vladine prognoze inflacije. Važno je napomenuti da sam prognoze davao uvek pre početka godine na koju se odnose.

Stopa inflacije

2004

2005

2006

Projekcija Vlade

8,5

9,1

9,3

Moja prognoza

11-15

15-21

14,20

Ostvarena stopa inflacije

13,7

17,2

?

Za prognoziranje inflacije u 2006. ima malo poznatog, mnogo više nepoznatog. Recimo, zna se da je budžet u 2006. za oko 13% veći nego u 2005, ali to ne mora puno značiti, ako dođe do njegovog rebalansa. Mnogo važnije od budžeta je pitanje da li će Srbija u 2006. imati novi sporazum sa MMF ili ne. Vlada ne pominje tu mogućnost, mada su nestabilnost i neravnoteže toliki, da je Srbija tipična zemlja kojoj treba novi stand by. Vlada to naravno ne želi, imajući u vidu da joj nameće stege i probleme, kakve je imala čitave 2005. Ali, novi sporazum bi bio u interesu građana Srbije, jer bi ograničavao nerazumnu Vladu.

Ako novog sporazuma bude, onda bi inflacija u 2006. mogla da bude i samo 14%. A ako ga ne bude, malo je verovatno da će biti ispod 20%. Ako se Vlada bude više mešala u politiku cena, onda će jedan deo inflacije ostati prikriven, pa bi brojevi mogli nešto biti modifikovani.

Osnovni faktori inflacije u sledećoj godini ostaju isti. Prvi je velika javna potrošnja. Drugi su javna i javna komunalna preduzeća koja svoju neefikasnost prebacuju na cene, tj. potrošače. Treći je zatvorenost tržišta, koja firmama osigurava ekstra-rente. Četvrti će biti skok dolara i eventualni skok cena nafte. Sva uveravanja zvaničnika da su nafta i dolar glavni uzroci inflacije su naivna. Crna Gora isto kupuje naftu za sve skuplji dolar, pa se inflacija u 2005. tamo kreće oko 3,5% na godišnjem nivou. U evro-zoni je oko 2%. Dakle, i vrapcima je jasno da je država ovde glavni krivac za inflaciju.

U čemu je problem sa inflacijom? Jedan je njena visina, jer obmanjuje poslovne ljude o visini prihoda i profita. Tako neki poslovi izgledaju profitabilni, dok se ne odbije inflacija. Drugi i mnogo veći problem je nepredvidivost inflacije. Ona varira od meseca do meseca, a to poslovnom svetu otežava račun.

Kada će i u Srbiji inflacija biti oko 2% ili manje. Toga ćemo se načekati – tek kada dobijemo ozbiljnu vladu. A to nije na vidiku duži niz godina.

 
Peščanik.net, 22.06.2005.