Regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava (Inicijativa) donela je odluku da istupi iz Koalicije za REKOM.  Inicijativa ne vidi svoju ulogu u procesu koji sprovodi Koalicija, niti može da stane iza donetih odluka i rezultata koje je Koalicija do sada postigla.

U svim zemljama u regionu, Inicijativa se nalazi na margini procesa bez ikakve mogućnosti da mu konstruktivno doprinese. Takođe, smatramo da je realno očekivati bolje rezultate i ispunjavanje zadataka koje smo sami sebi postavili kao Koalicija.

Inicijativa i dalje veruje u ideju osnivanja REKOM-a i doprineće daljem konsultativnom procesu. Inicijativa će nastaviti da zagovara osnivanje komisije i davaće svoj doprinos radom van Koalicije.

Zbog ranijih diskutabilnih razloga za istupanje nekih članova iz Koalicije, naglašavamo da se Inicijativa neće javno izjašnjavati o odluci da izađe iz Koalicije, kao ni o konkretnim razlozima koji su do te odluke doveli. Inicijativa neće sprovoditi aktivnosti koje su usmerene protiv Koalicije i rezultata koji su postignuti do sada.

Maja Stojanović Inicijativa mladih za ljudska prava, Srbija

Raba Gjoshi Inicijativa mladih za ljudska prava, Kosovo

Mario Mažić Inicijativa mladih za ljudska prava, Hrvatska

Alma Mašić Inicijativa mladih za ljudska prava, Bosna i Hercegovina

Boris Raonić Inicijativa mladih za ljudska prava, Crna Gora

 
Peščanik.net, 02.06.2010.