Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) pokrenuo je, uz podršku BCIF, inicijativu za osnivanje Kancelarije za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom u Gradu Zrenjaninu.

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije čak 10 odsto stanovništva ima neki oblik invaliditeta.

Tačan broj ovih građana u Zrenjaninu je nepoznat. Prema istraživanju Centra za samostalni život Srbije 70 odsto osoba sa invaliditetom ima teškoće u zapošljavanju, obrazovanju, porodičnom životu.

Kancelarijabi sprovodila sledeće aktivnosti: ispitivanje potreba i evidencija osoba sa invaliditetom, informisanje osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i šire javnosti o pravima, kao i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava, saradnja sa udruženjima osoba sa invaliditetom i drugim udruženjima, organizovanje sastanaka, savetovanja o opštim pitanjima osoba sa invaliditetom, kao i konkurisanje kod evropskih i i drugih fondova za projekte koji bi unapredili položaj osoba sa invaliditetom.

U okviru ove inicijative u Zrenjaninu je 20. jula 2010. održan okrugli sto Kancelarija za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom – izazovi i mogućnosti sa ciljem da se predstavi ideje o osnivanju Kancelarije, doprinese podizanju nivoa razumevanja prava osoba sa invaliditetom, kao i stvaranju okruženja u kojem bi osobe sa invaliditetom imale jednake mogućnosti kao i ostali sugrađani.

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici beogradske opštine Zvezdara u kojoj Kancelarija za pomoć osobama sa invaliditetom uspešno radi pet godina. Gosti iz Beograda su pružili podršku inicijativi za otvaranje Kancelarije u Zrenjaninu i ponudili i dalju pomoć.

Predstavnici zrenjaninskih udruženja osoba sa invaliditetom kao i Centra za socijalni rad, Razvojnog savetovališta u dečijem dispanzeru, Nacionalne službe za zapošljavanje, Zašitnika građana i lokalne samouprave učestvovali su na okruglom stolu i podržali inicijativu.

CRCD će zajedno sa udruženjima osoba sa invaliditetom, drugim udruženjima i pojedincima u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na promociji i zagovaranju ideje o osnivanju Kancelarije za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom. U ovom momentu akcija je usmerena pre svega prema Gradskom veću, kao prema nadležnom organu koji poznaje prilike, shvata probleme i ima nadležnosti da akciji da neophodno ubrzanje.

 
Centar za razvoj civilnog društva, 03.08.2010.

Peščanik.net, 03.08.2010.