Građanke i građani Srbije,

Već mesec dana traje predizborna kampanja u kojoj do sada nije bilo prave politike, ni pokušaja da se političari s građanima dogovore oko ključnog pravca kojim žele da povedu Srbiju.

LDP ni ovoga puta ne pristaje na nametnute okvire za svoje političke ideje. Događaji koji su se odigrali između predsedničkih izbora i današnjeg dana pokazuju da smo bili u pravu kada smo rekli da život mora biti zakon. U narednih mesec dana moramo učiniti sve da se takva ideja ŠIRI DALJE. Srbija nije ista zemlja kao pre dva meseca i takvi ne mogu biti ni njeni političari. Za četiri mračna dana, između 17. i 21. februara, desio se konačni slom takozvane „nacionalne politike”, čime se samo potvrdila neminovnost trijumfa naše evropske politike u budućnosti. Jer ti dani su bili vrhunac projekta „okretanja leđa Evropi” i pokazivanja otvorenog i vulgarnog neprijateljstva prema evropskim vrednostima u samoj zemlji.

Zato mi mislimo i radimo drugačije. Za nas su evropske vrednosti isto što i opis životnih potreba naših građana. Zbog toga i u ovoj kampanji neprestano ističemo političke poslove, a ne izolacionističke parole. Nije teško nabrojati osnovne vrednosti koje bi morala da ima evropska politika Srbije, ali je tako retka prilika da se one glasno iznesu. Za nas to nisu jalovi principi, nego ona politika koja menja sliku zemlje i osećaj poniženosti svakog čoveka u njoj. Jedino takvi referendumski izbori danas imaju smisla. Znamo šta ne sme da bude negativan ishod izbora, ali naš odgovor na takvu opasnost nije strah. Za LDP odgovor znači da Vama, građankama i građanima ove zemlje, moramo da odgovorimo na jednostavno pitanje: ŠTA ĆE BITI DRUGAČIJE POSLE 11. MAJA?

Zbog toga u prvi plan ne stavljamo gubitničke principe, nego reformatorske poslove. Politika je bavljenje suštinom problema građana čiji glas tražimo i zato ne može biti neprestano ponavljanje neuspešnih i nerealnih obećanja. Pokušavamo da objasnimo da se konsenzus oko budućnosti naših života mora praviti na jasnom osuđivanju dosadašnjih grešaka i aktivnom planu za njihovo ispravljanje u mesecima koji su pred nama. Ne tražimo krivce za sadašnji situaciju, ali ne želimo da učestvujemo u izboru za nove izvođače iste pogrešne politike.

Konkretne poslove koje želimo zajedno da obavimo predstavljamo u našem MANIFESTU. O njima ćemo govoriti do 11. maja, a već od 12. maja oni će biti program za evropsku vladu Srbije. Da bismo do takve prilike došli, pozivamo Vas da se u narednih mesec dana zajedno borimo protiv sveopšte laži, nasilja i neodgovornosti. Takva nam je solidarnost potrebna, samo u takvoj zemlji možemo slobodno i stvarno da biramo i odlučujemo.

Čedomir Jovanović, predsednik LDP

Naš pristup: Evropu u Srbiju – ŠIRI DALJE

Za LDP je put kojim će krenuti Srbija glavna tema izbora 2008. Spoljnopolitička orijentacija države je uslov svih programa za napredak života naših građana. Zato ulazak u Evropsku uniju bez uslovljavanja mora biti pravac kretanja naše zemlje. Danas je agresivna antievropska politika samo ogledalo sloma i promašaja u unutrašnjoj politici. Čitava politika je svedena na jedno jedino pitanje – „očuvanje Kosova kao neotuđivog dela Srbije”, iako su i sami protagonisti te „politike” potpuno svesni da je to neostvarivo. Ova besciljnost je rezultirala i odbacivanjem spoljne politike definisane posle 5. oktobra: otvorenost prema svetu, ulazak Srbije u EU, puna normalizacija odnosa s velikim silama i bliska saradnja sa susedima.

LDP smatra da su nam danas najpotrebniji samopouzdanje i jasan pogled u budućnost. Zato se zalažemo za:

(a) Vraćanje punog nivoa diplomatskih, političkih i privrednih odnosa sa svim državama i hitnu normalizaciju odnosa sa zemljama EU, SAD i svim našim susedima; b) Izvršavanje obaveza prema Haškom tribunalu; (c) Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; (d) Puno angažovanje na sticanju statusa kandidata za članstvo u EU i ulazak u NATO kao efikasan bezbednosni okvir.

Šta se to nikako ne može postići bez procesa priključivanja EU? Iskustvo drugih tranzicionih zemalja potvrđuje da se nezavisno pravosuđe, odgovorna vlada kao servis građana, održivi ekonomski razvoj, slobodna konkurencija, ukidanje monopola i istinska parlamentarna demokratija mogu ostvariti samo kroz proces brzog priključivanja Evropskoj uniji. I razarajuća korupcija je samo simptom obolele države. Toga su bile svesne zemlje socijalističkog bloka i prihvatile mukotrpan proces priključivanja EU kao put izlečenja teško obolelih državnih i ekonomskih institucija. Za taj put koji donosi dobrobit svima, EU obezbeđuje ogromnu finansijsku pomoć.

Zato LDP kaže da ulazak Srbije u EU nije nekakav običan cilj, jedan od pet „principa” koje je proglasila Vlada kao svoju politiku, nego je on uslov svih uslova da se Srbija uredi, postane normalna država, ekonomski napreduje, izbori protiv korupcije, smanji siromaštvo i životne muke koje pritiskaju mnoge građane.

Članstvo u EU je i pitanje trezvenosti u rešavanju „nacionalnog pitanja”. Ono svima pruža one mogućnosti koje su neostvarive u zatvorenim društvima: slabljenje značaja granica, slobodu kretanja i zapošljavanja i korisnu regionalnu saradnju. I naš stav prema Kosovu je trezven. Mislimo da jednostrano proglašenje nezavisnosti ne rešava nijedan problem Kosova ali, baš zato, kroz zajedničku evropsku budućnost tražimo način da Srbi na Kosovu ostvare prava koja podrazumevaju evropski način života i prevazilaženje sukoba. Zbog legitimne volje srpskog naroda na Kosovu da i ona bude uzeta u obzir u međunarodnom odlučivanju o budućnosti Kosova, taj težak problem neće biti rešen u kratkom vremenskom periodu i ostaće sastavni deo srpske politike. LDP podržava prava Srba na status konstitutivnog naroda na Kosovu i njihovo pravo da odlučuju o svojoj budućnosti uz pomoć međunarodne podrške. Dugoročna stabilizacija Kosova nikako ne sme da ometa napredovanje Srbije u evroatlantskim integracijama.

LDP je ubeđen da se ne može voditi Miloševićeva spoljna politika a proći bolje od Miloševića. Licemerna zabrinutost nad sudbinom Srbije i širenje kulta izolacije vodi zemlju u nove poraze i stranputice, praveći od nje usamljeno ostrvo i crnu rupu na mapi Balkana i Evrope. Srbiji je mesto tamo gde su njeni susedi.

Ako znamo da je EU suštinski cilj Srbije i ako znamo kako taj cilj da ostvarimo, LDP poziva građane da zajednički izvučemo našu državu iz agonije u koju je upala. Pozivamo vas da razmotrite prioritete naše politike: PET ZADATAKA koje smatramo najhitnijim i koji omogućavaju rešavanje naših najtežih problema.

Prvo: Odgovorna, demokratska i efikasna država

Ovaj cilj LDP želi da ostvari demontiranjem „partijske države” kao patološke posledice neuspele tranzicije kojoj su suštinski nedostajali vladavina zakona i demokratizacija. LDP kaže da nema borbe protiv korupcije bez ukidanja njenog glavnog uzroka – partijske države. To podrazumeva:

 • Zabranu „feudalne” podele ministarstava u kojoj svaki ministar i njegovi partijski drugovi kontrolišu čitave sektore državnih delatnosti uz pomoć partijske hijerarhije i, u tom zatvorenom krugu, mirno trguju javnom imovinom;
 • Odgovornost predsednika vlade za rad svakog ministarstva i vladinu politiku u celini; svi državni službenici stiču položaj konkursom; smanjenje broja ministarstava i onemogućavanje da se ona prekrajaju prema partijskim potrebama raspodele „koalicionog plena”;
 • Ukidanje državnog monopola i privatizovanje javnih preduzeća; dok se to ne završi, rukovodeće uloge i nameštenja u upravnim odborima ne mogu biti „partijski plen” već podležu javnom izboru u skladu sa sposobnostima, rezultatima rada i stručnošću;
 • Institucionalno razdvajanje političke vlasti i biznisa kroz eliminaciju donošenja „zakona po narudžbini”, transparentno finansiranje stranaka, zabranu svih oblika sukoba interesa, zaštitu konkurencije, slobodan pristup informacijama i efikasnu zaštitu slobode medija;
 • Ukidanje ustavnih odredbi (posebno „ugovora o vernosti partijama” iz člana 102) koje partijama omogućavaju uzurpaciju zakonodavne vlasti i suvereniteta građana.

Građani dobro znaju da su se partijski vrhovi vladajućih koalicija postavili iznad države i prisvojili sve javne institucije na štetu građana (pravosuđe, parlament, vladu, škole, bolnice, pozorišta, Narodnu banku, policiju, komunalne službe). Oslobođeni kontrole, jer su i kontrolni mehanizmi pod njihovom vlašću, partijsko-državni vrhovi se koruptivno povezuju s tajkunima i biznisom radi ostvarivanja ličnog bogatstva i održavanja „u igri” (raspodeli vlasti). Ovakav sistem je izvor korupcije, pljačke građana, demoralizacije i siromaštva. Zato je naš cilj njegovo hitno ukidanje.

Drugo : Okretanje politike prema životu građana

LDP smatra da se nacionalni ponos gradi na dostojanstvenom životu svakog građanina i onoj politici koja otvara perspektive u pogledu:

 • jednakih šansi na adekvatno obrazovanje usaglašeno sa standardima neophodnim za razvoj društva znanja, organizovano da razvije kompetencije koje su po meri tržišta rada, učenja tokom celog života uključujući i neformalno obrazovanje, korišćenja novih tehnologija, sa adekvatno nagrađenim i pripremljenim nastavnicima koji uče mlade kako da misle i rešavaju probleme a ne kako da dobiju prelazne ocene;
 • zaštite u slučaju bolesti dostupne svim građanima kroz izgradnju sistema zdravstvenog osiguranja koje obezbeđuje izbor lekara i zdravstvene ustanove, kvalitetne usluge i prevenciju; takav sistem treba da eliminiše monopol države na sredstva osiguranja i čekanje na vladu koja nam „večno” obećava reforme a lečimo se sve gore i sve teže;
 • proaktivne i efikasne socijalne politike koja stvara jednake šanse za sve građane, u kojoj Srbija nije socijalni slučaj već socijalno odgovorna država koja brine o građanima i kad prođe izborna kampanja, a posebno se stara o ugroženim kategorijama u društvu;
 • zdrave životne sredine, uređenih naselja i gradova, bezbednih puteva i saobraćaja u kojem danas strada hiljade naših građana;
 • kulturnog i naučnog razvoja kroz koji Srbija postaje društvo u kojem se stvara; okruženje u kojem su umetnička i naučna sloboda šansa za napredovanje talentovanih a kulturne ustanove institucije razvoja umesto utočišta za podobne.

Treće: Obustavljanje negativnih trendova u ekonomiji

U cilju zaustavljanja negativnih ekonomskih pokazatelja izraženih u 2008. godini, LDP se zalaže za:

 • Izlazak iz političke krize (kroz nastavak pregovora sa EU, stišavanje nemira i žarišta na Kosovu) i predizbornog populizma, čime se otklanja pritisak na rast budžetskog deficita, smiruju fiskalna ekspanzija i inflatorni pritisci i podstiče priliv svežih investicija;
 • Smanjivanje javne potrošnje;
 • Potpisivanje novih sporazuma s međunarodnim finansijskim institucijama radi garancija i sigurnosti stranih investitora;
 • Nastavak ekonomskih reformi koje su poslednjih godina zastale (naročito u pogledu stvaranja klime za razvoj preduzetništva) a bez kojih se ne mogu stabilizovati privreda i podići kvalitet života građana.

Negativni trendovi u privredi su rezultat političke nestabilnosti i neizvesnosti izazvane oko Kosova, pogoršanja odnosa sa EU i SAD i populističke ekonomske politike za dobijanje glasova birača. Strane investicije, neophodne za rast proizvodnje i zapošljavanje, od maja prošle godine stalno opadaju a to nepogrešivo pokazuju kretanja na berzi. Pošto strane investicije stižu uglavnom kroz privatizaciju a većih prodaja u 2008. godini neće biti, potrebne su nove direktne investicije koje sada izostaju zbog političke nestabilnosti. Produbljuju se i suštinski problemi srpske ekonomije – rastu ogroman spoljnotrgovinski deficit i prevelika javna potrošnja. Značajan rast budžetskog deficita samo pojačava ove probleme. „Požar” se privremeno gasi oštrom monetarnom politikom (porast kamata), ali građani moraju biti svesni da se tako ne otklanja preteći ekonomski sunovrat.

Četvrto: Regionalizam – decentralizacija i autonomija Vojvodine

LDP će nastojati da se brzo definiše nova teritorijalna organizacija Srbije na načelima regionalizacije, autonomije i lokalne samouprave u cilju ravnomernog razvoja zemlje. Posebno insistiramo na poštovanju stvarne autonomije Vojvodine u okviru Srbije koja se zasniva na:

 • istorijskim, kulturnim, etničkim, verskim i privrednim specifičnostima Vojvodine, ali i na svesti njenih stanovnika o tim posebnostima koje su tradicijom i institucijama prenošene,
 • ustavnim garancijama i definisanim nadležnostima koje najbolje izražavaju njene specifičnosti i potrebe,
 • demokratskoj proceduri (izjašnjavanje stanovnika Vojvodine) o potrebnim nadležnostima pokrajine u kojima bi kroz pokrajinske organe obavljali zakonodavnu i izvršnu vlast,
 • pokrivanju troškova prvenstveno iz sopstvenih izvornih prihoda, a dopunjenim pravičnim učešćem u rashodima centralnog budžeta u čijem formiranju Vojvodina učestvuje.

LDP smatra da je decentralizacija Srbije pitanje od životne važnosti. Preterani centralizam proizvodi ogromne regionalne razlike i prazni brojne opštine i gradove u kojima se ne može kvalitetno živeti. Podela na razvijeniji sever i nerazvijeni jug („što južnije to tužnije”) upisuje Srbiju u zemlje trećeg sveta. Opštinama nikada nije vraćena imovina (koju je Milošević oduzeo 1996. godine), nema stvarnog učešća građana u upravljanju, nema odgovornosti za razvoj (čeka se da sve stigne „odozgo”). Autonomija Vojvodine nije Ustavom definisana (prepušta se zakonu) već je svedena na ponižavajućih sedam odsto sredstava iz budžeta Srbije.

Peto: Potrebne su nam nove vrednosti!

Za LDP to znači:

 • Ponašanje svih državnih aktera treba da se rukovodi etikom odgovornosti za data obećanja, ostvarene rezultate i učinjene greške;
 • Zalaganje za evropske vrednosti: mir (na kome je EU iznikla), antifašizam, suzbijanje rasizma i antisemitizma, saradnju među evropskim narodima, solidarnost i pravdu, ekonomsku otvorenost i međuzavisnost, konkurenciju umesto monopola, napuštanje starih ideja o suverenitetu, zaštitu prava svojine i produbljivanje demokratije;
 • Zalaganje za civilizacijske vrednosti poput efikasne zaštite prava i sloboda svakog pojedinca, vladavine prava i zabrane svih oblika diskriminacije, sekularne države, verske tolerancije i zaštite manjinskih zajednica.

Peščanik.net, 12.04.2008.


The following two tabs change content below.

Vesna Pešić, političarka, borkinja za ljudska prava i antiratna aktivistkinja, sociološkinja. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirala na Pravnom, radila u Institutu za društvene nauke i Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, bila profesorka sociologije. Od 70-ih pripada peticionaškom pokretu, 1982. bila zatvarana sa grupom disidenata. 1985. osnivačica Jugoslovenskog helsinškog komiteta. 1989. članica Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu. 1991. članica Evropskog pokreta u Jugoslaviji. 1991. osniva Centar za antiratnu akciju, prvu mirovnu organizaciju u Srbiji. 1992-1999. osnivačica i predsednica Građanskog saveza Srbije (GSS), nastalog ujedinjenjem Republikanskog kluba i Reformske stranke, sukcesora Saveza reformskih snaga Jugoslavije Ante Markovića. 1993-1997. jedna od vođa Koalicije Zajedno (sa Zoranom Đinđićem i Vukom Draškovićem). 2001-2005. ambasadorka SR Jugoslavije, pa SCG u Meksiku. Posle gašenja GSS 2007, njegovim prelaskom u Liberalno-demokratsku partiju (LDP), do 2011. predsednica Političkog saveta LDP-a, kada napušta ovu partiju. Narodna poslanica (1993-1997, 2007-2012).

Latest posts by Vesna Pešić (see all)