U nekim zemljama poput Srbije je široko uvreženo mišljenje da javna komunalna preduzeća treba da budu u državnom (javnom) vlasništvu. Trenutno stanje vlasništva javnih komunalnih preduzeća u Srbiji je upravo takvo, da su ona u javnom vlasništvu, sem retkih izuzetataka u oblasti gradskog saobraćaja ili odnošenja smeća, gde pored javnog postoji i privatni sektor. U organizacionom pogledu ona su samo u većim gradovima međusobno odvojena (Beograd, Novi Sad), dok su u manjim gradovima i opštinama lokalna komunalna preduzeća i usluge objedinjeni u lokalnim direkcijama za javno-komunalne poslove. 

 
Peščanik.net, 25.04.2007.