O Školi

Škola tranzicione pravde je dvomesečni program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim sudovima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije i doprinosu arhiva i medija u utvrđivanju istine i odgovornosti, očuvanju kolektivnog sećanja i doprinosu pomirenju u post-konfliktnim društvima.


Prijava

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i post-diplomskih studija Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, članovi političkih partija, aktivisti organizacija civilnog društva, profesori društvenih nauka, građanskog vaspitanja i veronauke, i službenici ministarstava Republike Srbije, uključujući i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo pravde, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Putni troškovi se nadoknađuju samo studentima Beogradskog i Novosadskog univerziteta koji žive van Beograda.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju i motivaciono pismo, emailom na [email protected].

Konkurs je otvoren do 05. oktobra 2012. godine.

 
Fond za humanitarno pravo, 17.09.2012.

Peščanik.net, 18.09.2012.